Categorieën
Handleiding uitvoeren tevredenheidsonderzoek

Inhoudsopgave handleiding

Gebruik onze online handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een professioneel tevredenheidsonderzoek.

Inhoudsopgave:

 1. Introductie
 2. Stappenplan tevredenheidsonderzoek
 3. Opstarten tevredenheidsonderzoek
 4. Voorbereiding
 5. Uitvoering
 6. Analyseren en verwerken resultaten
 7. Implementeren verbetertrajecten
 8. Tevredenheidsonderzoek best practices
Categorieën
8. Tevredenheidsonderzoek best practices

8. Tevredenheidsonderzoek best practices

 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie:
  • Vooraf: Wat gaat er met de resultaten gebeuren;
  • Tijdens: Communiceer voortgang en status;
  • Na afloop: Publiceer en deel resultaten zo snel mogelijk.
 • Zorg voor transparantie en creëer vertrouwen;
 • Focus op een persoonlijke benadering;
 • Delegeer verantwoordelijkheid voor verbetertrajecten naar juiste afdeling of persoon;
 • Actief opvolgen van verbetertrajecten inclusief informeren management en mogelijkheid tot tijdig bijsturen;
 • Communicatie: Zorg voor terugkoppeling op de feedback van de respondenten. Bedank mensen voor hun medewerking en informeer ze over wat er met de antwoorden gedaan wordt;
 • Zorg voor voldoende resources;
 • Laat zien wat er met de resultaten gebeurd;
 • Een tevredenheidsonderzoek is nooit een eenmalige actie;
 • Belangrijke aspecten die de respons positief bepalen zijn:
 • Goede voorbereiding;
  • Efficiënte communicatie
  • Goede opzet van het onderzoek
Categorieën
7. Implementeren verbetertrajecten

7. Implementeren verbetertrajecten

De laatste stap in het hele proces is het daadwerkelijk implementeren van de geïdentificeerde verbetertrajecten.

Stap 17: Maken plan van aanpak voor verbetertrajecten

Maak per verbetertraject een duidelijk actieplan waarin duidelijk wordt beschreven:

 • Welke verbetering gerealiseerd gaat worden?
 • Wat het beoogde resultaat is na het succesvol invoeren van deze verbetering?
 • Huidige situatie -> Verwachte situatie na implementatie
 • Wie is eigenaar van de actie?
 • Wanneer is implementatie afgerond?
 • Hoe wordt voortgang gemonitord? 
o Wie?
 • Welke KPI wordt gebruikt?
o Waar wordt voortgang gepresenteerd?