Best Practices Klanttevredenheidsonderzoek

Definieer aanpak

Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook veel verschillende
redenen om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Om een hoog response (feedback) te behalen is het bepalen van de juiste aanpak van groot belang.

Afstemming op doelgroep

Creëer specifieke enquêtes voor verschillende type klanten: Wanneer de doelgroep uit verschillende type klanten bestaat is het verstandig om voor iedere doelgroep
een specifieke enquête te ontwikkelen.

Maak gebruik van demografische vragen om eventuele verschillen in doelgroepen inzichtelijk te maken. Voorbeelden: Nieuwe klanten versus terugkerende klanten, mannen versus vrouwen etc.

Keep it short and Simple

Zorg voor korte en specifieke klanttevredenheidsonderzoeken: Stel duidelijke doelstellingen en stel de vragen hierop af.

Maak het makkelijk voor uw klanten om te reageren: Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek zijn veel verschillende mogelijkheden. Bepaal vooraf welke manier het beste aansluit om de enquete uit te voeren.

Ontwerpen van klanttevredenheidsonderzoek vragen

Stel als eerste vraag wat de algehele tevredenheid is van het bedrijf, product of dienst. Wanneer je deze vraag op het einde van de enquête stelt, hebben ze
vaak al nagedacht over specifieke aspecten en ervaringen. Juist door deze vraag in het begin te stellen zal het antwoord een beter beeld geven van de algehele tevredenheid.

Besteed aandacht aan het samenstellen van de vragen: combineer open vragen, multiple choice vragen, eens/oneens vragen.

Geef deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek de mogelijkheid om aanvullende informatie te geven. (door gebruik van write-in optie).

Gebruik de mogelijkheden van multi-media: Het Internet maakt het eenvoudig om audio, video en foto’s toe te voegen in enquêtes. Interactieve elementen maken het voor de gebruiker interessanter om actief deel te nemen.

Hou bij het opstellen van de vragen rekening met eerder gegeven antwoorden. Als een respondent Nee antwoord op een vraag moet de vervolg vraag hierop aansluiten.

Gebruik Key Performance Indicatoren (KPI’s)

Identificeer KPI’s voor iedere vraag: Door het toekennen van KPIs aan iedere vraag zorg je ervoor dat de juiste vragen gebruikt worden voor het verzamelen van de informatie die nodig is om de klantentevredenheid in de toekomst verder te verbeteren.

Communiceer resultaten

Vaak worden klanten om feedback gevraagd en horen daar vervolgens niets meer van. Zorg na het afronden van een klanttevredenheidsonderzoek dat de resultaten en eventuele acties met de deelnemers worden gecommuniceerd. Hiermee vergroot je de klanttevredenheid en zullen zij in de toekomst sneller weer meewerken aan een onderzoek.