Definitie tevredenheidsonderzoek

Definitie tevredenheidsonderzoek

Onderzoek naar de wensen, verwachtingen en beoordeling van een specifieke doelgroep m.b.t. een vooraf bepaald onderwerp.

Wat is het doel van een tevredenheidsonderzoek?

Het doel van een goed uitgevoerd tevredenheidsonderzoek is om:

 • Inzichtelijk te maken waar een vooraf gedefinieerde doelgroep tevreden of juist ontevreden zijn ten aanzien van:
  • Producten;
  • Dienstverlening;
  • Medewerkers;
  • Interne organisatie zelf.
 • Identificeren en implementeren van verbeteringstrajecten n.a.v. de resultaten en conclusies van het onderzoek met als doel de organisatie en haar producten en/of dienstverlening maximaal te verbeteren.

Voorbeelden van tevredenheidsonderzoeken:

 • Medewerkertevredenheidsonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Patienttevredenheidsonderzoek
 • Arbeidstevredenheid

Voordelen van het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek in eigen beheer:

 • Volledige controle over de planning en uitvoering van het onderzoek;
 • Met beperkte financiële middelen kan een volledig onderzoek worden uitgevoerd;
 • Opbouwen van kennis en ervaring m.b.t uitvoeren van onderzoeken.

Synoniemen voor tevredenheidsonderzoek:

Consumentenonderzoek, clientenraadpleging, clientevredenheidsonderzoek

Definitie tevredenheid:

Het gevoel genoeg te hebben en voldaan te zijn.

Gemoedstoestand waarin iemand kan verkeren. Het gemoed is tevreden, oftewel is er verder niet echt meer iets nodig iets te veranderen.

Synoniemen voor tevredenheid:

Bevrediging, content, gemoedsrust, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, vergenoegdheid, voldaanheid, genoegen, schik, voldoening.