Voorbeeldvragen klant stopt met afnemen van dienst | Voice of the Customer

Voice of the Customer – voorbeeldvragen klant stopt met afnemen van dienst

Wanneer je als organisatie echt klantgericht wilt werken zijn er drie belangrijke vragen die je als organisatie moet beantwoorden:

  • Wie zijn onze klanten (stakeholders)?
  • Wat verwachten onze klanten m.b.t. onze producten, diensten of organisatie?
  • Hoe kunnen wij als organisatie aan deze verwachtingen voldoen?

Een manier om een Voice of the Customer uit te voeren is door middel van een tevredenheidsonderzoek op een specifiek bedrijfsproces.

Methode voor uitvoeren Voice of the Customer

De manier waarop je een Voice of the Customer uitvoert is geheel afhankelijk van de soort dienstverlening, beschikbare resources en technische mogelijkheden.

De voorbeeldvragen op deze pagina zijn niet specifiek gericht op een methode. Je kunt ze gebruiken bij een willekeurig klantcontact of via bijvoorbeeld een online enquête.

Voorbeeld Voice of the Customer – klant stopt met afnemen van dienst

Voorbeeldvraag Voorgesteld vraagtypen Aanvullende tips
Maak de volgende zin af:

De diensverlening…

Meerkeuzevraag met 1 antwoordoptie  

Zorg ervoor dat de antwoorden elkaar niet overlappen. Voeg tekst-veld toe om respondenten optie te geven aanvullende informatie te geven om hun keuze te onderbouwen.

 

Antwoordopties zijn:

☐ Was beter dan verwacht

☐ Voldeed aan de verwachtingen

☐ Was slechter dan verwacht

 

 

Hoe beoordeelt u onze dienstverlening op de volgende onderwerpen:

 

·       Levering van de dienst

·       Kwaliteit van de training

·       Manier van communiceren

·       Kwaliteit van de support

·       Kwaliteit van de offertes

·       Prijs

·       Opvolging na oplevering

·       Deskundigheid van onze medewerkers

 

Score op basis van een beoordelingsschaal  

Voeg een tekst-veld toe om te achterhalen wat de reden is waarom ze een bepaalde score geven.

 

Antwoordopties zijn:

1.    Zeer ontevreden

2.    Ontevreden

3.    Neutraal

4.    Tevreden

5.    Zeer tevreden

 

Heeft u nog suggesties hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren?

 

Tekst-veld Geef respondent voldoende ruimte om zijn of haar feedback te geven. Een tekst-veld met 500 karakters moet voldoende zijn.

Download alle 21 voorbeeld tevredenheidsonderzoeken in handig PDF-bestand.

Het voorbeeld op deze pagina inclusief 20 andere voorbeelden van tevredenheidsonderzoeken is voor iedereen gratis te downloaden voor eigen gebruik via onderstaande link.

Veel succes met het ontdekken van jullie Voice of the Customer.

Plaats in winkelwagen.