5. Uitvoeren onderzoek

doorbas

5. Uitvoeren onderzoek

Stap 12: Uitrollen van het tevredenheidsonderzoek

Kwaliteitscontrole

Het daadwerkelijk uitvoeren van het een onderzoek moet ook vooraf duidelijk doorgenomen om niet voor vervelende verassingen te komen staan. Om er zeker van te zijn dat alle noodzakelijke stappen in de voorbereidingsfase zijn uitgevoerd kun je de volgende checklist gebruiken om er zeker van te zijn dat het onderzoek succesvol uitgevoerd wordt:

 • Wie zijn de geïdentificeerde doelgroepen en hoe gaan we deze benaderen (methode)?
 • Wie is er verantwoordelijk voor het benaderen van de doelgroepen?
 • Hebben we alle benodigde informatie om de doelgroep effectief en efficiënt te contacteren?
 • Hoe gaan we ingevulde documenten (schriftelijk, digitaal) identificeren?
 • Wat is startdatum van het onderzoek?
 • Wat is de einddatum van het onderzoek?
 • Hebben we de juiste versie van de vragenlijsten beschikbaar?

Uitvoeren van het tevredenheidsonderzoek

Wanneer alles stappen in het voortraject zijn doorlopen kan het tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Hoe dit gebeurd is geheel afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn in de eerdere stappen.

Belangrijk: Focus op snelle doorlooptijd van het onderzoek. Tussen uitvoeren en het presenteren van de resultaten moet niet teveel tijd verloren gaan.

Check met betrokkenen ook wat verwachtingen zijn van het onderzoek. Hierbij kan gevraagd worden naar mogelijke verbeterpunten of onderwerpen waarvan zij denken die goed zullen scoren. Door dit als stap mee te nemen vergroot je de betrokkenheid bij het onderzoek zelf en de uiteindelijke resultaten en conclusies te vergroten.

Monitoren respons

Zodra het onderzoek is opgestart is het belangrijk om het proces actief te monitoren om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk geïdentificeerde respondenten ook daadwerkelijk reageren. Hulpmiddelen om dit te doen zijn:

 • Check of mensen de vragenlijst volledig en goed hebben ontvangen;
 • Communiceren van status-updates naar management m.b.t. percentage respondenten per 
afdeling;
 • Gebruik van incentives om tijdig afronden te stimuleren;
  Versturen van herinneringen.

Bedanken

Een vaak vergeten stap in het hele proces is het eenvoudig bedanken van de respondent voor de medewerking en een korte toelichting wat u met de feedback gaat doen. Door hier aandacht aan te besteden ontstaat er nog meer vertrouwen in de relatie en de samenwerking. In een later stadium kan dit ook nog meehelpen bij het implementeren van eventuele verbetertrajecten.

Download 160 voorbeeldvragen en ga direct aan de slag!

Download 160+ voorbeeldvragen waarmee je eenvoudig een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt opstarten en uitvoeren.

De voorbeeldvragen in dit rapport zijn zowel voor kwalitatieve onderzoeken als kwantitatieve onderzoeken te gebruiken.

Dit is geheel afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen van het te houden medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Select hier je download voorkeur:(De downloads zijn na het afronden van de bestelling direct beschikbaar. Een factuur ontvang je via e-mail.)

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Samenvatting inhoud downloads:

Downloads Standaard Business Pro
 • 160 MTO voorbeeldvragen | PDF
 • 160 MTO voorbeeldvragen | Word
 • 160 MTO voorbeeldvragen | Excel
 • Praktijkvoorbeeld MTO | Word
 • Handleiding opzetten & uitvoeren MTO

Over de auteur

bas administrator