8 meest gemaakte fouten bij een klanttevredenheidsonderzoek

De lijst op deze pagina beschrijft 8 voorbeelden van fouten die regelmatig gemaakt worden bij het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Doe er je voordeel mee.

  1. Geen gebruik maken van de meest efficiënte methode: Wie is de doelgroep en hoe zijn deze het beste te bereiken?
  2. Het ontbreken van een duidelijke doelstelling: Vertel de klanten waarom het belangrijk voor hen is om de enquête in te vullen. Hoe kun je klanten stimuleren om deel te nemen? (Freebee, korting, voordeel).
  3. Het stellen van suggestieve vragen. Vermijd suggestieve vragen die suggereren of ervan uitgaan dat een klant tevreden is met de huidige service, dienst of product.
  4. Niet toestaan van aanvullende opmerkingen: Geef de klant de ruimte op frustraties of positieve ervaringen met u te delen.
  5. Niet communiceren van resultaten: Waarom voert u een klanttevredenheidsonderzoek uit als u niet van plan bent om hier iets mee te doen. Zorg dus er altijd voor dat resultaten en eventuele follow-up acties worden gecommuniceerd met deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek.
  6. Te veel vragen of juist te weinig vragen: Als we de survey experts moeten geloven is een ideale enquête 10 tot maximaal 15 vragen lang.
  7. Slechte timing: Kies het juiste moment om het onderzoek uit te voeren. Stuur geen e-mails op maandag, vrijdag of in het weekend. Kans is groot dat ze worden genegeerd of over het hoofd gezien.
  8. Ontbreken van Kritische performance indicatoren.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Feedback (positief of kritisch);
 • Aanvullende vragen;
 • of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze informatie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf

Best Practices Klanttevredenheidsonderzoek

Definieer aanpak

Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook veel verschillende
redenen om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Om een hoog response (feedback) te behalen is het bepalen van de juiste aanpak van groot belang.

Afstemming op doelgroep

Creëer specifieke enquêtes voor verschillende type klanten: Wanneer de doelgroep uit verschillende type klanten bestaat is het verstandig om voor iedere doelgroep
een specifieke enquête te ontwikkelen.

Maak gebruik van demografische vragen om eventuele verschillen in doelgroepen inzichtelijk te maken. Voorbeelden: Nieuwe klanten versus terugkerende klanten, mannen versus vrouwen etc.

Keep it short and Simple

Zorg voor korte en specifieke klanttevredenheidsonderzoeken: Stel duidelijke doelstellingen en stel de vragen hierop af.

Maak het makkelijk voor uw klanten om te reageren: Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek zijn veel verschillende mogelijkheden. Bepaal vooraf welke manier het beste aansluit om de enquete uit te voeren.

Ontwerpen van klanttevredenheidsonderzoek vragen

Stel als eerste vraag wat de algehele tevredenheid is van het bedrijf, product of dienst. Wanneer je deze vraag op het einde van de enquête stelt, hebben ze
vaak al nagedacht over specifieke aspecten en ervaringen. Juist door deze vraag in het begin te stellen zal het antwoord een beter beeld geven van de algehele tevredenheid.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf


Besteed aandacht aan het samenstellen van de vragen: combineer open vragen, multiple choice vragen, eens/oneens vragen.

Geef deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek de mogelijkheid om aanvullende informatie te geven. (door gebruik van write-in optie).

Gebruik de mogelijkheden van multi-media: Het Internet maakt het eenvoudig om audio, video en foto’s toe te voegen in enquêtes. Interactieve elementen maken het voor de gebruiker interessanter om actief deel te nemen.

Hou bij het opstellen van de vragen rekening met eerder gegeven antwoorden. Als een respondent Nee antwoord op een vraag moet de vervolg vraag hierop aansluiten.

Gebruik Key Performance Indicatoren (KPI’s)

Identificeer KPI’s voor iedere vraag: Door het toekennen van KPIs aan iedere vraag zorg je ervoor dat de juiste vragen gebruikt worden voor het verzamelen van de informatie die nodig is om de klantentevredenheid in de toekomst verder te verbeteren.

Communiceer resultaten

Vaak worden klanten om feedback gevraagd en horen daar vervolgens niets meer van. Zorg na het afronden van een klanttevredenheidsonderzoek dat de resultaten en eventuele acties met de deelnemers worden gecommuniceerd. Hiermee vergroot je de klanttevredenheid en zullen zij in de toekomst sneller weer meewerken aan een onderzoek.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Feedback (positief of kritisch);
 • Aanvullende vragen;
 • of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze informatie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf

Definitie tevredenheidsonderzoek

Definitie tevredenheidsonderzoek

Onderzoek naar de wensen, verwachtingen en beoordeling van een specifieke doelgroep m.b.t. een vooraf bepaald onderwerp.

Voorbeelden van tevredenheidsonderzoeken:

 • Medewerkertevredenheidsonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Patienttevredenheidsonderzoek
 • Arbeidstevredenheid

Synoniemen voor tevredenheidsonderzoek:

Consumentenonderzoek, clientenraadpleging, clientevredenheidsonderzoek

Definitie tevredenheid:

Het gevoel genoeg te hebben en voldaan te zijn.

Gemoedstoestand waarin iemand kan verkeren. Het gemoed is tevreden, oftewel is er verder niet echt meer iets nodig iets te veranderen.

Synoniemen voor tevredenheid:

Bevrediging, content, gemoedsrust, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, vergenoegdheid, voldaanheid, genoegen, schik, voldoening.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Feedback (positief of kritisch);
 • Aanvullende vragen;
 • of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze informatie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Lees ook:

Creëer een fantastisch leven: Stel deze 5 eenvoudige vragen iedere dag aan jezelf