Categorie Archief Handleiding uitvoeren tevredenheidsonderzoek

doorbas

8. Tevredenheidsonderzoek best practices

 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie:
  • Vooraf: Wat gaat er met de resultaten gebeuren;
  • Tijdens: Communiceer voortgang en status;
  • Na afloop: Publiceer en deel resultaten zo snel mogelijk.
 • Zorg voor transparantie en creëer vertrouwen;
 • Focus op een persoonlijke benadering;
 • Delegeer verantwoordelijkheid voor verbetertrajecten naar juiste afdeling of persoon;
 • Actief opvolgen van verbetertrajecten inclusief informeren management en mogelijkheid tot tijdig bijsturen;
 • Communicatie: Zorg voor terugkoppeling op de feedback van de respondenten. Bedank mensen voor hun medewerking en informeer ze over wat er met de antwoorden gedaan wordt;
 • Zorg voor voldoende resources;
 • Laat zien wat er met de resultaten gebeurd;
 • Een tevredenheidsonderzoek is nooit een eenmalige actie;
 • Belangrijke aspecten die de respons positief bepalen zijn:
 • Goede voorbereiding;
  • Efficiënte communicatie
  • Goede opzet van het onderzoek
doorbas

7. Implementeren verbetertrajecten

De laatste stap in het hele proces is het daadwerkelijk implementeren van de geïdentificeerde verbetertrajecten.

Stap 17: Maken plan van aanpak voor verbetertrajecten

Maak per verbetertraject een duidelijk actieplan waarin duidelijk wordt beschreven:

 • Welke verbetering gerealiseerd gaat worden?
 • Wat het beoogde resultaat is na het succesvol invoeren van deze verbetering?
 • Huidige situatie -> Verwachte situatie na implementatie
 • Wie is eigenaar van de actie?
 • Wanneer is implementatie afgerond?
 • Hoe wordt voortgang gemonitord? 
o Wie?
 • Welke KPI wordt gebruikt?
o Waar wordt voortgang gepresenteerd?