Categorie Archief 6. Analyseren & verwerken resultaten

doorbas

6. Analyseren & verwerken resultaten

Stap 13: Verwerken responses en maken rapportage

Zodra alle responses zijn ontvangen worden deze verwerkt in een rapportage. De manier waarop dit gedaan wordt is uiteraard afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden en de gekozen methode. Het is belangrijk dat in de rapportage de volgende informatie beschikbaar is:

 • Samenvatting resultaten inclusief gebruikte normen
 • Waarom is het onderzoek uitgevoerd?
  • Doelstelling;
  • Doelgroep.
 • Onderzoeksresultaten
  • Werkwijze;
  • Details m.b.t. respons per thema.

Belangrijke aandachtspunten bij het maken van rapportages zijn:

 • Maak gebruik van korte, heldere en duidelijke informatie;
 • Presenteer alleen feiten;
 • Combineer tekst met grafische elementen;
 • Besteed aandacht aan design en lay-out;
 • Stem rapportage af op beoogde doelgroep.

Stap 14: Analyse van de resultaten

Zodra alle resultaten beschikbaar zijn via de beschikbare rapportage(-s) is het tijd voor een grondige analyse. Het belang van een goede analyse is dat je op basis van de bevindingen mogelijke punten voor verbetering identificeert.

Het is ook belangrijk om tijdens de analyse te kijken naar de zaken die goed gaan, die moeten ook meegenomen worden in de uiteindelijke prestentatie van resultaten en conclusies.

Vragen die tijdens analyse beantwoord dienen te worden:

 • Wat valt ons op?
 • Waar zien we duidelijke afwijkingen m.b.t. de norm en weten we wat hier de oorzaak van is?

Identificeren root-cause van afwijkingen en/of mogelijke verbeterpunten

Om de juiste verbetertrajecten te identificeren is het belangrijk om de daadwerkelijke root-cause (reden/oorzaak) van het geïdentificeerde afwijking of verbeterpunt te komen. Een handige tool om dit doen is door gebruik te maken van de 5x waarom techniek.

5 x waarom methode

Met behulp van de “5 x waarom” methode kom je met behulp van gericht doorvragen op een eenvoudige manier tot de werkelijke kern (root-cause) van de geconstateerde afwijking. En het is deze root-cause die opgelost om tot daadwerkelijke effectieve verbeteringen te komen.

Voorbeeld gebruik van 5 x waarom methode

Geïdentificeerd probleem: Medewerkers zijn niet tevreden over de manier van communicatie binnen de organisatie.

Conclusie voorbeeld 5 x waarom methode

Na het uitvoeren van de 5 x waarom methode in bovenstaand voorbeeld kunnen we het volgende concluderen:

 • Er is geen procedure aanwezig die beschrijft hoe taken en verantwoordelijkheden moeten worden overgedragen als een medewerker intern verwisselt van functie of afdeling.
 • Er zijn geen duidelijke afspraken m.b.t. overnemen van elkaars verantwoordelijkheden bij afwezigheid. In dit voorbeeld was er geen back-up medewerker die de verantwoordelijkheid heeft overgenomen.

Op basis van deze conclusies kunnen vervolgens de juiste verbeteringstrajecten initiëren om gelijksoortige problemen in de toekomst te voorkomen.

Stap 15: Identificeren van verbetertrajecten

Op basis van de analyses zijn mogelijke punten voor verbetering in kaart gebracht. Het is nu zaak om te bepalen welke punten opgepakt gaan worden, wie daar verantwoordelijk voor is en binnen welke periode dit gedaan moet worden.

Prioriteiten stellen bij keuze van verbetertrajecten

Om er zeker van te zijn dat verbetertrajecten op juiste manier succesvol worden uitgevoerd is het stellen van de juiste prioriteiten van groot belang. Je kunt als organisatie niet alles in een keer aanpakken.

Een handig hulpmiddel om prioriteiten aan te brengen aan de eventuele lijst van verbeterprojecten is door gebruik te maken van de prioriteitenmatrix van Eisenhouwer.

Stap 16: Presenteren resultaten en conclusies

Het presenteren van de definitieve resultaten en conclusies bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 • Eindrapportage;
 • Eindpresentatie.

Eindrapportage

De onderwerpen die terug komen in een eindrapportage bestaan uit:

 • Onderzoeksopzet;
 • Respons;
 • Succesvolle resultaten;
 • Verbeterpunten;
 • Bijzonderheden.

Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de organisatie kan een eindrapportage ook digitaal beschikbaar stellen via een dashboard of een video (vlog).

Eindpresentatie

Aandachtspunten bij het maken van de eindpresentatie zijn:

 • Focus op een centrale boodschap;
 • Gebruik sprekende voorbeelden;
 • Stem je presentatie af op het publiek.