Categorie Archief 7. Implementeren verbetertrajecten

doorbas

7. Implementeren verbetertrajecten

De laatste stap in het hele proces is het daadwerkelijk implementeren van de geïdentificeerde verbetertrajecten.

Stap 17: Maken plan van aanpak voor verbetertrajecten

Maak per verbetertraject een duidelijk actieplan waarin duidelijk wordt beschreven:

  • Welke verbetering gerealiseerd gaat worden?
  • Wat het beoogde resultaat is na het succesvol invoeren van deze verbetering?
  • Huidige situatie -> Verwachte situatie na implementatie
  • Wie is eigenaar van de actie?
  • Wanneer is implementatie afgerond?
  • Hoe wordt voortgang gemonitord? 
o Wie?
  • Welke KPI wordt gebruikt?
o Waar wordt voortgang gepresenteerd?