Download Medewerkerstevredenheidsonderzoek

voorbeeldtevredenheidsonderzoek.nl

Voorbeeld medewerkerstevredenheid onderzoek

Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Afhankelijk van de scope van uw medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt u zelf bepalen welke onderwerpen en daarbij behorende gesloten vragen interessant zijn voor uw medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Alle gesloten voorbeeldvragen in dit medewerkerstevredenheidsonderzoek moeten beoordeeld worden op basis van vijf standaard keuzemogelijkheden:

 • Zeer eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Tips met betrekking tot het gebruik van de vragenlijst:

Dit voorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een groot aantal vragen per onderwerp. Kies zorgvuldig de vragen die U denkt nodig te hebben om juiste informatie van uw medewerkers te verzamelen.

Lees onze “Introductie tot een medewerkerstevredenheidsonderzoek” voor een uitgebreide toelichting op het succesvol uitvoeren van een tevredenheidonderzoek.

Downloaden vragenlijst

Download via deze link het volledige medewerkerstevredenheidsonderzoek eenvoudig en gratis als word-file voor eigen gebruik. Succes!

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. het management

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op het functioneren van het management van een organisatie.

Management

1.1

Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.

1.2

Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.

1.3

Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.

1.4

Het management weet in voldoende mate wat er speelt binnen de organisatie.

1.5

Het management is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

1.6

Ik heb vertrouwen in het management van de organisatie.

1.7

Ik heb een goede relatie met het management / directeur.

1.8

Ik kan me vinden in de besluitvorming van het management / directeur.

1.9

Ik ben tevreden over de ondersteuning van mijn direct leidinggevende.

1.10

Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van mijn manager.

1.11

Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van mijn direct leidinggevende r.

1.12

Ik heb een prettig contact met mijn direct leidinggevende.

1.13

Ik krijg voldoende feedback over mijn werkzaamheden van mijn direct leidinggevende.

1.14

Mijn direct leidinggevende motiveert mij in mijn werk en het realiseren van mijn doelstellingen.

1.15

Mijn direct leidinggevende stuurt mij duidelijk aan op basis van de doelstellingen die wij samen hebben opgesteld.

1.16

Het management behandelt mij met respect.

1.17

Het management weet wat er leeft op de werkvloer.

1.18

Ik vind dat het management op een goede manier sturing geeft aan de organisatie.
Het management is gevoelig voor problemen van medewerkers.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de organisatie

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op het functioneren van de organisatie zelf. Onderwerpen die aanbod komen zijn gericht op de visie, missie, strategie, doelstellingen en cultuur.

Organisatie

(Visie, missie, strategie, doelstellingen, cultuur)

2.1

De organisatie heeft een duidelijke visie en missie

2.2

Ik sta achter de doelstellingen van de organisatie?

2.3

Ik heb het gevoel dat ik bij deze organisatie pas.

2.4

Het beleid ten opzichte van de medewerkers is goed.

2.5

Ik voel me niet belemmerd in het doen van uitspraken over de organisatie.

2.6

Ik ben trots om voor deze organisatie te mogen werken.

2.7

Ik ben trots op de producten en diensten die de organisatie levert.

2.8

Ik ben tevreden met de cultuur van de organisatie?

2.9

Ik ben tevreden over het kwaliteitsbeleid van de organisatie.

2.10

De organisatie speelt goed in op de vraag uit de markt / klanten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. interne communicatie

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de interne communicatie van een organisatie.

Interne communicatie

3.1

Ik ben tevreden over de interne informatiestromen.

3.2

Ik ben tevreden over het nakomen van afspraken en besluiten.

3.3

Ik word geïnformeerd over wat de organisatie wil bereiken.

3.4

Ik krijg de juiste informatie om mijn werk te kunnen uitvoeren.

3.5

Het management zou moeten streven naar verbetering van de interne communicatie.

3.6

Ik ben tevreden over de mogelijkheid om eventuele problemen of aandachtspunten bespreekbaar te maken.

3.7

De communicatie tussen mij en mijn direct leidinggevende is goed.

3.8

Binnen de organisatie is er open communicatie tussen de medewerkers en afdelingen onderling.

3.9

Binnen de organisatie is er open communicatie tussen medewerkers en het management.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. externe communicatie

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de externe communicatie van een organisatie.

Externe communicatie

4.1

Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van klanten.

4.2

Ik ben tevreden over hoe de organisatie haar eigen identiteit en cultuur uitdraagt.

4.3

Ik ben tevreden over het contact dat ik heb met externe stakeholders van de organisatie (klanten, leveranciers, overheid, instanties etc.).
De organisatie heeft een goede reputatie naar de buitenwereld.

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de arbeidsvoorwaarden

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de arbeidsvoorwaarden van een organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

5.1

De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming.

5.2

In ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden.

5.3

Ik ben tevreden over mijn werktijden.

5.4

Er is voldoende aandacht voor mijn arbeidsomstandigheden.

5.5

Ik ben zeker van mijn baan.

5.6

Ik heb voldoende zekerheid over de inhoud van mijn werk voor de komende jaren.

5.7

Ik ben tevreden over mijn salaris en de overige arbeidsvoorwaarden in vergelijking met soortgelijke functies bij andere organisaties.

5.8

Ik ben tevreden met de beloning die ik voor mijn werk ontvang.

5.9

Mijn secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de werkomstandigheden

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de werkomstandigheden binnen een organisatie.

Werkomstandigheden

6.1

Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.

6.2

Ik beschik voer voldoende middelen (apparatuur, materiaal, resources) om mijn werk goed te kunnen doen.

6.3

Ik moet regelmatig overwerken.

6.4

Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom.

6.5

Ik voer door tijdgebrek taken minder goed uit dan ik eigenlijk zou willen.

6.6

Door de vele spoedklussen kom ik in knel met andere taken.

6.7

Ik kan moeilijke met makkelijke taken afwisselen.

6.8

Door de drukte op mijn werk heb ik te weinig tijd over voor mezelf en/of mijn gezin.

6.9

Ik kan mij buiten het werk voldoende ontspannen.

6.10

Ik heb nooit het gevoel dat mijn werk klaar is.

6.11

Ik heb voldoende tijd om mijn werk op tijd af te ronden.

6.12

Ik hoef eigenlijk nooit wegens ziekte te verzuimen.

6.13

Ik krijg de ruimte om initiatief te nemen dingen zelfstandig uit te voeren.

6.14

Ik ben tevreden over de waardering die ik voor mijn werk krijg.

6.15

De organisatie doet er alles aan om de werkdruk binnen de perken te houden.

6.16

Mijn werk is mentaal belastend.

6.17

Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren.

6.18

Ik kan mijn tijd zelf indelen.

6.19

Ik kan mijn werk, emotioneel gezien, goed aan.

6.20

Ik kan mijn werk goed loslaten wanneer ik thuis ben.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. samenwerken en betrokkenheid.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op het samenwerken en de betrokkenheid binnen een organisatie.

Samenwerken en betrokkenheid

7.1

Binnen mijn afdeling wordt op een prettige manier samengewerkt.

7.2

Mijn collega’s en ik werken goed samen als een team.

7.3

De samenwerking tussen mijn afdeling en de andere afdelingen verloopt goed.

7.4

Ik voel me thuis op mijn afdeling.

7.5

Ik ben tevreden over de samenwerking en afspraken met directe collega’s.

7.6

Er heerst een prettige werksfeer binnen de organisatie.

7.7

Ik ben tevreden over mijn directe collega’s.

7.8

Ik heb plezierige directe collega’s.

7.9

Ik word door mijn collega’s gemotiveerd.

7.10

Mensen binnen mijn afdeling houden zich met de juiste dingen bezig.

7.11

Binnen mijn afdeling wordt efficiënt gewerkt.

7.12

De werkzaamheden van mijn afdeling dragen bij aan het succes van de van de organisatie.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. het kwaliteitsbeleid.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op het kwaliteitsbeleid van een organisatie.

Kwaliteit

8.1

Het kwaliteitsbeleid van de organisatie sluit goed aan op de doelstellingen.

8.2

De organisatie neemt de juiste beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid.

8.3

Het kwaliteitsniveau van de organisatie is hoog.

8.4

Er zijn nog veel mogelijkheden om het kwaliteitsniveau van de organisatie te verbeteren.

8.5

Het kwaliteitsbeleid wordt op de juiste manier door de organisatie uitgevoerd.

8.6

Het kwaliteitsbeleid is onderdeel van het imago wat de organisatie wil uitdragen.

8.7

Het huidige kwaliteitsbeleid is achterhaald en voegt niets toe aan het eindresultaat.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de werktevredenheid.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de werktevredenheid van de medewerker binnen een organisatie.

Arbeidstevredenheid

9.1

Ik ga met plezier naar mijn werk.

9.2

Ik voel me vastgelopen in mijn werk.

9.3

Ik ben al met al tevreden met mijn werk.

9.4

Mijn werk is uitdagend.

9.5

Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

9.6

Ik heb het gevoel dat ik zinvol werk doe.

9.7

Ik weet welke resultaten van mij worden verwacht.

9.8

Ik heb de ruimte om mijn werk op mijn manier uit te voeren.

9.9

Ik krijg voldoende kans om te doen waar ik goed in ben.

9.10

Ik beschik over voldoende bevoegdheden om mijn functie goed te kunnen uitoefenen.

9.11

Ik zet graag een extra stap om iets extra’s bij te dragen aan het succes van de organisatie.

9.12

Ik vind het leuk om de komende jaren bij de organisatie te blijven werken.

9.13

Ik heb het gevoel dat de organisatie niet zonder mij kan, dus blijf ik er werken.

9.14

Ik zou me schuldig voelen als ik de organisatie nu verlaat.

9.15

Ik raad de organisatie aan als werkgever bij anderen.

9.16

Ik vin dat ik op mijn huidige positie op mijn plaats ben.

9.17

Mijn werk kent een grote variatie aan activiteiten en ervaringen.

9.18

Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid.

9.19

Mijn werk sluit goed aan op mijn kennis en ervaring.

9.20

Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werk.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van een medewerker.

Persoonlijke ontwikkeling

10.1

De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen.

10.2

Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen deze organisatie.

10.3

Ik heb voldoende bijscholing- en ontwikkelingsmogelijkheden in mijn werk.

10.4

Ik ben tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie.

10.5

In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis opdoen.

10.6

Ik wil me verder ontwikkelen binnen mijn vakgebied.

10.7

Binnen de organisatie heb ik de mogelijkheid om door te groeien.

10.8

Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

10.9

Ik heb in de afgelopen drie maanden concrete actie genomen om ander werk te krijgen, of ga dat de komende drie maanden doen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. de faciliteiten.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan vragen die gericht zijn op de faciliteiten van de organisatie.

Faciliteiten

11.1

De organisatie beschikt over de juiste faciliteiten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

11.2

De sanitaire faciliteiten van de organisatie zijn aan vervanging toe.

11.3

Door de enorme groei voldoet de huidige locatie niet meer aan de eisen om werkzaamheden goed uit te voeren.

Algemene vragen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In deze sectie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek staan algemene vragen. Omdat medewerkerstevredenheidsonderzoeken vaak anoniem uitgevoerd worden is het gebruik van algemene vragen vaak beperkt. Zorg ervoor dat hier rekening mee word gehouden bij het opstellen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Algemeen

12.1

Ik ben, alles overziende, tevreden over het werken bij deze organisatie.

12.2

Op welke afdeling ben je werkzaam?

12.3

Wat is uw leeftijd?

12.4

Welke positie is voor jou van toepassing binnen de organisatie
 12.5 Hoeveel jaar werk jij bij deze organisatie?

Open vragen medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Indien U ook open vragen wilt gebruiken in uw medewerkerstevredenheidsonderzoek staan hier nog wat voorbeelden.

Management

 • Wat spreekt jou het meeste aan in het management?
 • Wat spreekt jou het minste aan in het management?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij het huidige management?
 • Wat spreekt jou het meest aan in je huidige manager?
 • Wat spreekt jou het minste aan in je huidige manager?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij je huidige manager?

Organisatie (visie, missie, strategie, goals)

 • Wat spreekt jou het meeste aan in de visie van de organisatie?
 • Wat spreekt jou het meeste aan in de missie van de organisatie?
 • Wat spreekt jou het meeste aan in de strategie en goals van de organisatie?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij de visie, missie, strategie en goals van de organisatie?

Communicatie

 • Hoeveel uur per week ben je bezig met het lezen en versturen van e-mails?
 • Is er informatie die jij op een andere manier zou willen ontvangen?

Arbeidsvoorwaarden

 • Wat spreekt jou het meeste aan in de arbeidsvoorwaarden?
 • Wat spreekt jou het minste aan in de arbeidsvoorwaarden?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij de huidige arbeidsvoorwaarden?

Werkomstandigheden

 • Welke verbeterpunten kan de organisatie doorvoeren om de werkdruk te verbeteren?
 • Wat zijn de sterke punten van de organisatie met betrekking tot het omgaan met de werkdruk?

Samenwerken en betrokkenheid

 • Wat spreekt jou het minste aan in de huidige samenwerking en betrokkenheid?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij de huidige samenwerking en betrokkenheid?

Kwaliteit

 • Wat spreekt jou het meeste aan in het kwaliteitsbeleid?
 • Wat spreekt jou het minste aan in het kwaliteitsbeleid?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij de huidige kwaliteitsbeleid?

Arbeidstevredenheid

 • Wat maakt het werken bij deze organisatie leuk?
 • Wat kan de organisatie doen zodat ze een betere organisatie worden om voor te werken?
 • Wat spreekt jou het minste aan in jouw huidige functie?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij je huidige functie?

Persoonlijke ontwikkeling

 • Wat zijn de sterke punten van de organisatie met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling?
 • Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 • Welk rapportcijfer geef jij de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling?
 • Welke actiepunten zouden volgens jou direct tot een verbetering van de medewerkerstevredenheid leiden?

Download voorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek
Download via deze link alle vragen van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek als word-document.

Succes!