Download Medewerkerstevredenheidsonderzoek – MKB+

Professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren in eigen beheer voor MKB-bedrijven

Wat leuk dat je de opdracht hebt gekregen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Met behulp van onze uitgebreide voorbeeldvragen lijst wordt het opzetten en uitvoeren van jouw onderzoek in ieder geval een stuk eenvoudiger.

236 vragen verdeeld over 13 thema’s

De uitgebreide vragenlijst met 236 voorbeeldvragen is verdeeld over de 13 meest gebruikte thema’s in een MTO. Afhankelijk van de scope van het onderzoek selecteer je per thema de relevante vragen.

Hoe maak ik optimaal gebruik van de vragenlijst?

De voorbeeldvragen uit onze vragenlijst kunnen gebruikt worden voor:

 • Opzetten van een volledig nieuw MTO.
 • Inspiratie om bestaande tevredenheidsonderzoeken aan te passen of verfijnen.

De meest ideale combinatie is om de voorbeeldvragen te kopiëren naar een online enquête tool waarmee je het daadwerkelijke onderzoek eenvoudig kunt uitvoeren, tracken en analyseren. Op deze manier kan iedere organisatie voor een relatief kleine investering een professioneel tevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Inhoud van de downloads:

Wanneer je een bestelling plaatst zullen na betaling de volgende bestanden direct klaar staan voor gebruik:

  Vragenlijst | 236 voorbeeldvragen | Microsoft Word-bestand | Bekijk inkijk exemplaar

  Vragenlijst | 236 voorbeeldvragen | Microsoft Excel-bestand

  Vragenlijst | 236 voorbeeldvragen | Pdf-bestand

  Voorbeeld kant-en-klaar medewerkerstevredenheidsonderzoek |  Pdf-bestand. | Bekijk inkijk exemplaar

  Handleiding (stappenplan & checklist) voor het opzetten en uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek | Pdf-bestand. | Bekijk inkijk exemplaar

Bepaal zelf de prijs voor onze dienstverlening

Omdat wij niet kunnen beoordelen wat de toegevoegde waarde is van onze dienstverlening hanteren wij een flexibel prijsbeleid. Wij laten onze klanten zelf bepalen wat zij willen betalen voor onze producten en hopen hiermee een WIN-WIN situatie te creëren voor beide partijen. Wij vertrouwen erop dat onze klanten een juiste afweging maken bij het plaatsen van de bestelling.

Kies hier je download-voorkeur:

Na het afronden van de bestelling zijn de downloads direct beschikbaar voor gebruik. De factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Keuze van antwoordschaal

De voorbeeldvragen zijn eenvoudig te gebruiken in combinatie met de meest gangbare beoordelingsschalen. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kun je zelf bepalen welke type antwoordschaal je gaat toepassen op de vragen.

Inhoud van de vragenlijst

Thema’s

 1. Management
 2. Organisatie
 3. Persoonlijke ontwikkeling
 4. Middelen en Faciliteiten
 5. Communicatie
 6. Arbeidsvoorwaarden
 7. Werkomstandigheden
 8. Samenwerken en betrokkenheid
 9. Werktevredenheid m.b.t. de functie
 10. Klanten en partners
 11. Maatschappij
 12. Kwaliteit
 13. Continu verbeteren en vernieuwen

Voorbeelden van gesloten vragen

1. Management

 

Thema: Management
Aandachtsgebied: Vragen zijn gericht op gedrag en functioneren van alle mensen binnen de organisatie die een richtinggevende verantwoordelijkheid hebben, dus directie, managers, teamleiders, afdelingshoofden, etc.

Belangrijke aandachtspunten zijn: Missie, visie en de definitie van de kracht en bestaansreden van de organisatie.

 

Gewenst inzicht: –       Functioneren van leiding in de organisatie;

–       Past huidige leiderschap bij visie, missie en kernwaarden;

Voorbeeldvragen thema management

1.1 Ik ben tevreden over de ondersteuning van [ de directie / mijn manager / mijn teamleider / mijn afdelingshoofd].
1.2 Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van [ de directie / mijn manager / mijn teamleider / mijn afdelingshoofd].
1.3 .
1.4 .
1.5 .
1.6 .
1.7 .
1.8 .
1.9 .
1.10 .
1.11 .
1.12 .
1.13 .
1.16 .
1.17 [ de directie / mijn manager / mijn teamleider / mijn afdelingshoofd] weet wat er leeft op de werkvloer.
1.18 .
1.19 .
1.20 .
1.21 .
1.22 .

 

 

2. Organisatie (missie, visie, strategie)

 

Thema: Organisatie (missie, visie, strategie)
Aandachtsgebied: Op welke manier vertaalt de organisatie haar missie en visie naar doelstellingen voor alle stakeholders binnen de organisatie. Onderwerpen in dit thema zijn gericht op de visie, missie, strategie, beleid, doelstellingen en cultuur.
Gewenst inzicht: –       Draagvlak binnen de organisatie;

–       Betrokkenheid bij organisatie;

–       Bekendheid van visie en missie binnen de organisatie;

–       Beleving van missie, visie en strategie door medewerkers.

 

Voorbeeldvragen thema organisatie

2.1 De organisatie heeft een duidelijke visie en missie
2.2 .
2.3 .
2.4 .
2.5 .
2.6 .
2.7 .
2.8 .
2.9 .
2.10 .
2.11 .
2.12 .
2.13 .
2.14 .
2.15 Kwaliteitsmanagement is een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie.

 

 

 

3. Persoonlijke ontwikkeling

 

Thema: Persoonlijke ontwikkeling
Aandachtsgebied: Wordt het aanwezige potentieel aan kennis, kunde en ervaring binnen de organisatie maximaal benut zodat op optimale wijze kan worden gewerkt aan continu verbetering?

 

Gewenst inzicht: –       Erkenning en waardering van medewerkers;

–       Waardering van medewerkers;

–       Voldoende steun aan medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling;

–       Benutten van juiste vaardigheden van de medewerkers.

Voorbeeldvragen thema management van personeel

3.1 De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen.
3.2 .
3.3 .
3.4 .
3.5 .
3.6 .
3.7 .
3.8 Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
3.9 .

 

4. Middelen & faciliteiten

Thema: Middelen en faciliteiten
Aandachtsgebied: Op welke manier wordt er omgegaan met de middelen van de organisatie? Met middelen wordt hier bedoeld: financiën, materialen, informatie, gebouwen, medewerkers, leveranciers).
Gewenst inzicht: –       Status van middelen en faciliteiten;

–       Effectiviteit van middelen en faciliteiten;

–       Efficiënt gebruik van middelen en faciliteiten.

 

Voorbeeldvragen thema middelen en faciliteiten

 

4.1 Ik krijg de juiste informatie om mijn werk te kunnen uitvoeren.
4.3 .
4.6 .
4.7 .
4.8 .
4.9 .
4.10 .
4.11 Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werk.
4.12 .
4.13 .
4.14 .

 

5. Communicatie

 

Thema: Communicatie
Aandachtsgebied: In hoeverre zijn stakeholders tevreden over de manier van de interne en externe communicatie binnen de organisatie. Zijn er richtlijnen en worden die nageleefd? Is er een communicatieplan beschikbaar?
Gewenst inzicht: –       Effectiviteit van interne en externe communicatie;

–       Juiste manier van communiceren;

–       Informatiebehoefte;

Voorbeeldvragen thema communicatie

5.1 Het management zou moeten streven naar verbetering van de interne communicatie.
5.2 .
5.3 .
5.4 .
5.5 .
5.6 .
5.7 .
5.8 .
5.9 .
5.10 .
5.11 .
5.12 .
5.13 .
5.14 .
5.15 .
5.16 .
5.17 .

6. Arbeidsvoorwaarden

 

Thema: Arbeidsvoorwaarden
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Beloning t.o.v. inhoud werk;

–       Beleving primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

 

Voorbeeldvragen thema arbeidsvoorwaarden

 

6.1 De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming.
6.2 .
6.3 .
6.4 .
6.5 .
6.6 .
6.7 .
6.8 Ik ben tevreden met de beloning die ik voor mijn werk ontvang.
6.9 .
6.10 .
6.11 .

7. Werkomstandigheden

 

Thema: Werkomstandigheden
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Werkdruk en juiste verantwoordelijkheden;

–       Autonomie in werk;

–       Vitaliteit;

–       Beleving zinvolheid van werk;

–       Rolonduidelijkheid;

Voorbeeldvragen thema werkomstandigheden

 

7.1 Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.
7.2 .
7.3 .
7.4 .
7.5 .
7.6 .
7.7 .
7.8 .
7.9 .
7.10 .
7.11 .
7.12 .
7.13 .
7.14 Ik kan mijn werk goed loslaten wanneer ik thuis ben.
7.15 .
7.16 .
7.17 .
7.18 Ik heb voldoende zekerheid over de inhoud van mijn werk voor de komende jaren.
7.19 .
7.20 .
7.21 .
7.22 .
7.23 .
7.24 .
7.25 .
7.26 .
7.27 .
7.28 .
7.29 .
7.30 .
7.31 .
7.32 .

8. Samenwerken en betrokkenheid

 

Thema: Samenwerken en betrokkenheid
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Toewijding;

–       Samenwerking tussen afdelingen;

–       Bijdrage aan het geheel;

–       Ondersteuning van collega’s;

Voorbeeldvragen thema medewerkers – samenwerken en betrokkenheid

 

8.1 Binnen mijn afdeling wordt op een prettige manier samengewerkt.
8.2 .
8.3 .
8.4 .
8.5 .
8.6 .
8.7 .
8.8 .
8.9 .
8.10 .
8.11 .
8.12 .
8.13 .
8.14 .
8.15 .
8.16 .
8.17 .

9. Werktevredenheid m.b.t. functie

 

Thema: Werktevredenheid m.b.t. functie
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Toewijding;

–       Bevlogenheid;

–       Vitaliteit;

 

Voorbeeldvragen thema werktevredenheid m.b.t. functie

 

9.1 Ik ga met plezier naar mijn werk.
9.2 .
9.3 .
9.4 .
9.5 .
9.6 .
9.7 .
9.8 .
9.9 .
9.10 .
9.11 .
9.12 .
9.13 .
9.14 .
9.15 .
9.16 .
9.17 .
9.18 .
9.19 .
9.20 .
9.21 .
9.22 .
9.23 .
9.24 .
9.25 .
9.26 .
9.27 .
9.28 .

10. Klanten en partners

 

Thema: Klanten en partners
Aandachtsgebied: Waardering door klanten, patiënten, partners en leveranciers is een belangrijk aandachtsgebied omdat dit iets zegt over het succes van de dienstverlening vanuit de organisatie.
Gewenst inzicht: –       Klantgericht werken;

–       Relatie tussen medewerkers en klanten;

Voorbeeldvragen thema klanten en partners

 

10.1 Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van klanten.
10.2 .
10.3 .
10.4 .
10.5 .
10.6 .
10.7 .
10.8 .
10.9 .
10.10 .
10.11 .
10.12 .

11. Maatschappij

Thema: Maatschappij
Aandachtsgebied: Dit aandachtsgebied zegt iets over hoe de organisatie in de maatschappij staat. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zegt iets over zaken zoals milieu, maatschappij en de ontwikkelingen daarbinnen.
Gewenst inzicht: –       Beleving van maatschappelijk verantwoord ondernemen door medewerkers;

–       Betrokkenheid bij MVO.

Voorbeeldvragen thema maatschappij

11.1 De organisatie heeft een goede reputatie naar de buitenwereld.
11.2 .
11.3 .
11.4 .
11.5 .
11.6 .

12. Kwaliteit

Thema: Kwaliteit
Aandachtsgebied: Dit aandachtsgebied is specifiek gericht manier waarop kwaliteitsmanagement wordt toegepast binnen de organisatie.
Gewenst inzicht: –       Beleving van kwaliteitsbeleid door medewerkers;

–       Kwaliteitsniveau;

 

13. Continu verbeteren en vernieuwen

 

Thema: Continue verbeteren en vernieuwen
Aandachtsgebied: Op welke manier is de organisatie bezig om zichzelf continue te blijven verbeteren en vernieuwen. Aandachtspunten hierin zijn: kennis (informatie), techniek (e.g. ICT), en nieuwe ontwikkelingen.
Gewenst inzicht: –       Succes van implementaties;

–       Focus op juiste aandachtsgebieden;

–       Betrokkenheid en beleving van medewerkers.

Voorbeeldvragen thema continue verbeteren en vernieuwen –

10.1 De organisatie is succesvol in het implementeren van verbetertrajecten.
10.2 .
10.3 .
10.4 .
10.5 .

Voorbeeldvragen thema kwaliteit

12.1 Het kwaliteitsbeleid van de organisatie sluit goed aan op de doelstellingen.
12.2 .
12.3 .
12.4 .
12.5 .
12.6 .
12.7 .

Open vragen

Indien U ook open vragen wilt gebruiken in uw tevredenheidsonderzoek staan hier nog wat voorbeelden.

14. Management

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het management?
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .

15. Strategie en beleid

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de visie van de organisatie?
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

16. Communicatie

 1. Hoeveel uur per week ben je bezig met het lezen en versturen van e-mails?
 2. .

17. Arbeidsvoorwaarden

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de arbeidsvoorwaarden?
 2. .
 3. .
 4. .

18. Werkomstandigheden

 1. Welke verbeterpunten kan de organisatie doorvoeren om de werkdruk te verbeteren?
 2. .

19. Samenwerken en betrokkenheid

 1. Wat spreekt jou het minste aan in de huidige samenwerking en betrokkenheid?
 2. .
 3. .

20. Kwaliteit

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het kwaliteitsbeleid?
 2. .
 3. .
 4. .

21. Werktevredenheid

 1. Wat maakt het werken bij deze organisatie leuk?
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .

22. Persoonlijke ontwikkeling

 1. Wat zijn de sterke punten van de organisatie met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling?
 2. .
 3. .
 4. .

23. Continue verbeteren & vernieuwen

 1. Als organisatie willen wij graag continue verbeteren. Welke drie onderwerpen zouden wij voor jou persoonlijk moeten verbeteren, zodat jij bij een volgend onderzoek meer tevreden bent over je functioneren?
 2. .
 3. .

Hoe werkt de bestelprocedure?

De vragenlijsten bestel je in drie simpele stappen:

 1. Selecteer de gewenste download(-s).
 2. Volg de instructies voor het afronden van het bestelproces.
 3. Na ontvangst van de betaling zijn de bestanden direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Deze vragenlijst is te gebruiken voor het uitvoeren van:

 • Kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken (cijfermatige inzichten)
  • Online onderzoek
  • Telefonisch onderzoek
  • Schriftelijk
 • Kwalitatieve tevredenheidsonderzoeken (achtergrond informatie)
  • Focusgroepen / groepsdiscussies
  • Diepte-interviews
  • Klantensafari

Selecteer hier je download-voorkeur:

 

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW