Tevredenheidsonderzoeken downloaden

Via onze website zijn verschillende type vragenlijsten te downloaden die je kunt gebruiken voor het opzetten en uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken. De vragenlijsten zijn zo opgebouwd dat ze te gebruiken zijn voor:

 • Kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken (cijfermatige inzichten)
  • Online onderzoek
  • Telefonisch onderzoek
  • Schriftelijk
 • Kwalitatieve tevredenheidsonderzoeken (achtergrond informatie)
  • Focusgroepen / groepsdiscussies
  • Diepte-interviews
  • Klantensafari