Deze vragenlijst met 160 voorbeeldvragen is samengesteld voor het uitvoeren van medewerkerstervredenheidsonderzoeken binnen het midden- en kleinbedrijf in Nederland.