Deze vragenlijst met 160 voorbeeldvragen is samengesteld voor het uitvoeren van medewerkerstervredenheidsonderzoeken binnen het klein- en midden bedrijf in België.