Kant-en-klaar voorbeeld van een medewerkerstevredenheidsonderzoek inclusief 3 templates (5-punts Likert schaal, 7-punts Likert schaal en 1 tot 10 puntenschaal).