Kant-en-klaar medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) | ENQUÊTE

Ben je opzoek naar een volledig kant-en-klaar medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Het succes van een MTO is afhankelijk van een goed geformuleerde onderzoeksdoelstelling en de daarop afgestemde vragenlijst. Natuurlijk is er geen standaard vragenlijst die je kunt gebruiken. Het succes van je MTO is geheel afhankelijk van de doelstelling en de daarbij geformuleerde vragen.

Wanneer je een onderzoek moet uitvoeren waarbij de onderzoeksdoelstelling overeenkomt het voorbeeld op deze pagina (zie hieronder), dan is het kant-en-klaar MTO wat wij hebben ontworpen wellicht wel een prima oplossing.

Bepaal zelf de prijs voor onze dienstverlening

Omdat wij niet kunnen beoordelen wat de toegevoegde waarde is van onze dienstverlening hanteren wij een flexibel prijsbeleid. Wij laten onze klanten zelf bepalen wat zij willen betalen voor onze producten en hopen hiermee een WIN-WIN situatie te creëren voor beide partijen. Wij vertrouwen erop dat onze klanten een juiste afweging maken bij het plaatsen van de bestelling.

Kies hier je download-voorkeur:

Inhoud download-pakket:

✔ Rapport met overzicht vragen en toelichting van MTO | Microsoft Word-bestand | Bekijk inkijk exemplaar

✔  Template uitgewerkte vragenlijst (enquête) | 5-punts Likert-schaal

✔  Template uitgewerkte vragenlijst (enquête) | 7-punts Likert-schaal

✔  Template uitgewerkte vragenlijst (enquête) | puntenschaal 1 tot 10

✔  Handleiding (stappenplan & checklist) voor opzetten en uitvoeren van onderzoek | Bekijk inkijk exemplaar

Na het afronden van de bestelling zijn de downloads direct beschikbaar voor gebruik. De factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Onderzoeksindeling:

Wij hebben een kant-en-klaar medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgewerkt met als uitgangspunt de volgende onderzoeksdoelstelling:

Wat willen we bereiken met dit onderzoek? Inzichtelijk maken wat de huidige beleving is van onze medewerkers m.b.t. de medewerkerstevredenheid binnen onze organisatie met als hoofdthema’s:

 

–       Werktevredenheid m.b.t de functie

–       Samenwerken en betrokkenheid

–       Klanten en partners

–       Continu verbeteren en vernieuwen

 

Wat willen we doen met de resultaten? Op basis van de resultaten en conclusies de juiste maatregelen identificeren en implementeren om deze tevredenheid verder te vergroten of verbeteren.

Scope van  het onderzoek:

Thema                   Aandachtsgebieden
Werktevredenheid m.b.t de functie –       Toewijding;

–       Bevlogenheid.

Samenwerken en betrokkenheid –       Toewijding;

–       Samenwerking tussen afdelingen;

–       Bijdrage aan het geheel;

–       Ondersteuning van collega’s.

Klanten en partners –       Klantgericht werken;

–       Relatie tussen medewerkers en klanten.

Continu verbeteren en vernieuwen –       Succes van implementaties;

–       Focus op juiste aandachtsgebieden;

–       Betrokkenheid en beleving van medewerkers.

3. Opbouw vragenlijst

Type vragen Toelichting
Gesloten vragen ·      Per thema zijn een aantal specifieke gesloten vragen geselecteerd.

·      De vragen per thema hebben we eenvoudig weergegeven in bijlage A zodat je ze eenvoudig kunt kopiëren naar bijvoorbeeld een online enquête tool.

Open vragen ·      Afhankelijk van het type onderzoek zijn er ook open vragen toegevoegd.

·      Vanuit bijlage B kun je deze eenvoudig kopiëren naar bijvoorbeeld een online enquête tool.

Voorbeeldvragen per thema:

1. Werktevredenheid m.b.t. functie

Thema: Werktevredenheid m.b.t. functie
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Toewijding;

–       Bevlogenheid;

Voorbeeldvragen thema werktevredenheid m.b.t. functie

1.1 Ik ga met plezier naar mijn werk.
1.2 Ik heb het gevoel dat ik zinvol werk doe.
1.3 Ik vind dat ik op mijn huidige positie op mijn plaats ben.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2. Samenwerken en betrokkenheid

Thema: Samenwerken en betrokkenheid
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Samenwerking tussen afdelingen;

–       Bijdrage aan het geheel;

–       Ondersteuning van collega’s;

Voorbeeldvragen thema samenwerken en betrokkenheid

2.1 Binnen mijn afdeling wordt op een prettige manier samengewerkt.
2.2 Mijn collega’s en ik werken goed samen als een team.
2.3 De samenwerking tussen mijn afdeling en de andere afdelingen verloopt goed.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3. Klanten en partners

Thema: Klanten en partners
Aandachtsgebied: Waardering door klanten, patiënten, partners en leveranciers is een belangrijk aandachtsgebied omdat dit iets zegt over het succes van de dienstverlening vanuit de organisatie.
Gewenst inzicht: –       Klantgericht werken;

–       Relatie tussen medewerkers en klanten;

Voorbeeldvragen thema klanten en partners

3.1 Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van klanten.
3.2 Ik ben tevreden over het contact dat ik heb met externe stakeholders van de organisatie (klanten, leveranciers, overheid, instanties etc.).
3.3 Ik denk dat onze klanten in het algemeen tevreden zijn over de producten en/of diensten.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4. Continu verbeteren en vernieuwen

Thema: Continue verbeteren en vernieuwen
Aandachtsgebied: Op welke manier is de organisatie bezig om zichzelf continue te blijven verbeteren en vernieuwen. Aandachtspunten hierin zijn: kennis (informatie), techniek (e.g. ICT), en nieuwe ontwikkelingen.
Gewenst inzicht: –       Succes van implementaties;

–       Focus op juiste aandachtsgebieden;

–       Betrokkenheid en beleving van medewerkers.

Voorbeeldvragen thema continue verbeteren en vernieuwen

4.1 De organisatie is succesvol in het implementeren van verbetertrajecten.
4.2
4.3
4.4

Voorbeeldvragen open vragen:

Afhankelijk van jullie persoonlijke voorkeur kun je het aantal open vragen zelf bepalen. Voor de thema’s in dit onderzoek zijn de volgende open vragen optioneel:

1. Werktevredenheid m.b.t de functie

  1. Wat maakt het werken bij deze organisatie leuk?
  2. ..
  3. ..

2. Samenwerken en betrokkenheid

  1. Wat spreekt jou het minste aan in de huidige samenwerking en betrokkenheid?
  2. ..

3. Continu verbeteren en vernieuwen

  1. Welke drie onderwerpen denk jij, zouden wij als organisatie moeten aanpakken, zodat onze klanten / leveranciers / cliënten meer tevreden zijn over onze producten en/of dienstverlening?
  2. ..

Kies hier je download-voorkeur:

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW