Kinderdagopvang tevredenheidsonderzoek vragenlijst

Eenvoudig en efficient een tevredenheidsonderzoek uitvoeren in eigen beheer.

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het opzetten van een tevredenheidsonderzoek.

Met behulp van onze uitgebreide handleiding (stappenplan) en 80 uitgewerkte voorbeeldvragen, verdeeld over 16 thema’s, is het in eigen beheer uitvoeren van een professioneel en effectief tevredenheidsonderzoek voor iedere organisatie mogelijk.

Hoe gebruik je deze vragenlijst?

Om optimaal gebruik te maken van deze vragenlijst adviseren wij het volgende plan van aanpak:

 1. Selecteer de thema’s inclusief vragen die aansluiten bij de doelstelling(-en) van jullie tevredenheidsonderzoek.
 2. Gebruik een online survey tool om het onderzoek eenvoudig uit te voeren inclusief evaluatie en rapportage van de resultaten en het initiëren van verbeteringstrajecten.

Bepaal zelf de prijs voor onze dienstverlening

Omdat wij niet kunnen beoordelen wat de toegevoegde waarde is van onze dienstverlening hanteren wij een flexibel prijsbeleid. Wij laten onze klanten zelf bepalen wat zij willen betalen voor onze producten en hopen hiermee een WIN-WIN situatie te creëren voor beide partijen. Wij vertrouwen erop dat onze klanten een juiste afweging maken bij het plaatsen van de bestelling.

Kies hier je voorkeur download:

Na het afronden van de bestelling zijn de downloads direct beschikbaar voor gebruik. De factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Inhoud download-pakket:

✔ Rapport met 80 uitgewerkte voorbeeldvragen | Microsoft Word-bestand | Bekijk inkijk exemplaar

✔ Extra template uitgewerkte vragenlijst | 7-punts Likert-schaal | Microsoft Word-bestand.

✔ Handleiding inclusief stappenplan & checklist | Pdf-bestand.

Voorbeelden van de vragen  per thema:

Vragen beleid
1 De organisatie heeft een duidelijke visie en missie.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

Vragen organisatie
7 Ik ben tevreden over de ondersteuning van de medewerkers.
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .

Vragen kennismaking
14 De informatie die ik voor inschrijving ontving, was duidelijk.
15 .
16 .

Vragen communicatie
17 Bent U tevreden over de manier waarop de medewerker met u communiceert?
18 .
19 .

Vragen regels en afspraken
20 De afspraken tussen mij en de medewerkers worden goed nageleefd.
21 .
22 .

 

Vragen oudercommissie
23 Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de oudercommissie.
24 .

Vragen ouderavonden
25 Ik vind twee ouderavonden per jaar voldoende.
26 .

Vragen medewerkers
27 Ik ben tevreden over het contact met de medewerkers tijdens het brengen van mijn kind of kinderen.
28 .
29 .
30 .
31 .

Vragen accommodatie en faciliteiten
32 De opvang beschikt over de juiste faciliteiten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .

Vragen openingstijden & bereikbaarheid
39 Ik ben tevreden over de huidige openingstijden.
40 .

Vragen pedagogisch klimaat
41 Ik weet welke opvattingen medewerkers hebben over het opvoeden van kinderen.
42 .
43 .
44 .

 

Vragen materiaal
45 Ik vind dat er voldoende speelmateriaal aanwezig is dat past bij de leeftijd van mijn kind.
46 .

Vragen ervaring van uw kind(-eren)
47 Gaat uw kind graag naar de opvang toe?
48 .
49 .
50 .
51 .

Vragen over de groep
52 Ik ben voldoende op de hoogte van het gedrag van mijn kind tijdens de opvang.
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .

Vragen m.b.t. activiteiten
61 Ik word geïnformeerd over de activiteiten die met de kinderen worden ondernomen.
62 .

Vragen kwaliteit
63 Het kwaliteitsbeleid van de organisatie sluit goed aan op de doelstellingen.
64 .
65 .
66 .
67 .

Voorbeelden van open vragen

Indien U ook open vragen wilt gebruiken in uw tevredenheidsonderzoek staan hier nog wat voorbeelden.

17. Management

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het management?
 2. Wat spreekt jou het minste aan in het management?
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .

18. Strategie en beleid

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de visie van de organisatie?
 2. .
 3. .
 4. .

19. Communicatie

 1. Is er informatie die jij op een andere manier zou willen ontvangen?

20. Samenwerken en betrokkenheid

 1. Wat spreekt jou het minste aan in de huidige samenwerking en betrokkenheid?
 2. .
 3. .

21. Kwaliteit

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het kwaliteitsbeleid?
 2. Wat spreekt jou het minste aan in het kwaliteitsbeleid?
 3. .
 4. .

22. Continue verbeteren & vernieuwen

 1. Als organisatie willen wij graag continue verbeteren. Welke drie onderwerpen denk jij, zouden wij als organisatie moeten aanpakken, zodat onze klanten / leveranciers / cliënten meer tevreden zijn over dienstverlening?

Kies hier je download-voorkeur:

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Doelgroep van het onderzoek

De voorbeeldvragen zijn speciaal gericht op het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder de ouders of begeleiders van een:

 • kinderdagopvang;
 • kinderdagverblijf;
 • buitenschoolse opvang (BSO);
 • peuterspeelzaal.