Kinderdagopvang tevredenheidsonderzoek vragenlijst

voorbeeldtevredenheidsonderzoek.nl

Toelichting vragenlijst tevredenheidsonderzoek

Op deze pagina staan voorbeelden van vragen die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van een tevredenheidsonderzoek voor:

 • Tevredenheidsonderzoek kinderdagopvang
 • Tevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf
 • Tevredenheidsonderzoek buitenschoolse opvang
 • Tevredenheidsonderzoek peuterspeelzalen

Deze vragen kunnen als voorbeeld gebruikt worden voor het definiëren van een tevredenheidsonderzoek voor uw eigen kinderdagverblijf, kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Veel succes.

Voorbeeld vragenlijst tevredenheidsonderzoek

  1. Beleid
   1. Het kinderdagverblijf heeft een duidelijke visie en missie.
   2. Ik sta achter de doelstellingen van de kinderopvang.
   3. Ik heb het gevoel dat mijn kind bij dit kinderdagverblijf pas.
   4. Het beleid ten opzichte van de medewerkers is goed.
   5. Ik ben tevreden met de cultuur van het kinderdagverblijf.
   6. Ik ben tevreden over het kwaliteitsbeleid van de kinderdagopvang.
  1. Organisatie (kinderdagopvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang)
   1. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de medewerkers.
   2. Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van de medewerkers.
   3. Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van de medewerkers.
   4. De medewerkers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie.
   5. Ik heb vertrouwen in de medewerkers van de organisatie.
   6. Ik heb een goede relatie met de medewerkers.
   7. Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van de medewerkers.

 

  1. Kennismaking
   1. De informatie die ik voor inschrijving ontving, was duidelijk.
   2. Ik werd een correct wijze voor het eerste gesprek uitgenodigd.
   3. Ik vond het kennismakingsgesprek met de kinderopvang goed georganiseerd.

 

  1. Communicatie:
   1. Bent U tevreden over de manier waarop de medewerker met u communiceert?
   2. Ik ben tevreden over de manier waarop het kinderdagverblijf omgaat met klachten van ouders.
   3. De kinderdagopvang heeft een goede reputatie naar de buitenwereld.

 

  1. Regels en afspraken
   1. De afspraken tussen mij en de medewerkers worden goed nageleefd.
   2. Ik ken de regels voor de kinderen die in de groep worden gehanteerd.
   3. Ik ben tevreden over deze regels.

 

  1. Oudercommissie
   1. Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de oudercommissie.
   2. Ik weet met welke vragen en opmerkingen ik bij de oudercommissie terecht kan.

 

  1. Ouderavonden:
   1. Ik vind twee ouderavonden per jaar voldoende.
   2. De onderwerpen op de ouderavonden zijn goed gekozen.

 

  1. Medewerkers:
   1. Ik ben tevreden over het contact met de medewerkers tijdens het brengen van mijn kind of kinderen.
   2. Ik ben tevreden over het contact met de medewerkers tijdens het halen van mijn kind of kinderen.
   3. Ik ben tevreden over het geen er op de dagregistratie vermeld wordt.
   4. Ik word altijd correct te woord gestaan door de medewerkers.
   5. Het contact met de medewerkers verloopt open en eerlijk.

 

  1. Accommodatie en faciliteiten:
   1. De organisatie beschikt over de juiste faciliteiten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
   2. De ruimtes maken een verzorgde en hygiënische indruk.
   3. Ik vind de ruimtes gezellig ingericht.
   4. De ruimtes zijn functioneel ingericht.
   5. Het gebouw is comfortabel (verwarming, ventilatie, licht).
   6. Ik ben tevreden over de buitenspeelruimtes.
   7. Ik vind het gebouw veilig.

 

  1. Openingstijden
   1. Ik ben tevreden over de huidige openingstijden.

 

  1. Bereikbaarheid
   1. De accommodatie is goed bereikbaar met de auto en/of fiets.

 

  1. Pedagogisch klimaat
   1. Ik weet welke opvattingen medewerkers hebben over het opvoeden van kinderen.
   2. De wijze waarop mijn kind wordt opgevangen sluit aan bij mijn eigen manier van opvoeden.
   3. Er worden duidelijke regels gesteld aan het gedrag van de kinderen tijdens de opvang.
   4. Ik heb de indruk dat er voldoende tijd en individuele aandacht aan mijn kind besteed wordt.

 

  1. Materiaal
   1. Ik vind dat er voldoende speelmateriaal aanwezig is dat past bij de leeftijd van mijn kind.
   2. Ik vind dat het materiaal voldoende uitdaging biedt.

 

  1. Ervaring van uw kind(-eren)
   1. Gaat uw kind graag naar de kinderdagopvang toe?
   2. Voelt uw kind zich prettig op de kinderdagopvang?
   3. Voelt uw kind zich prettig bij de medewerkers van zijn/haar groep?
   4. Voelt uw kind zich prettig bij de andere kinderen in de groep?
   5. Wat kan de kinderdagopvang doen om het voor uw kind aangenamer te maken?

 

  1. De groep
   1. Ik ben voldoende op de hoogte van het gedrag van mijn kind tijdens de opvang.
   2. Er zijn altijd voldoende vaste gezichten ( dezelfde medewerkers) aanwezig voor mijn kind.
   3. Ik heb een duidelijk beeld van de dagelijkse bezigheden van mijn kind.
   4. Er is voldoende leiding per groep aanwezig.
   5. Ik weet wat mijn kind dagelijks te eten krijgt.
   6. De medewerkers kunnen omgaan met kritiek.
   7. Mijn kind voelt zich thuis in de groep.
   8. Ik, als ouder voel mij thuis op de groep.
   9. Ik word altijd op de hoogte gesteld van bijzondere gebeurtenissen.

 

  1. Activiteiten
   1. Ik word geïnformeerd over de activiteiten die met de kinderen worden ondernomen.
   2. Ik vind dat er voldoende activiteiten worden ondernomen

 

 1. Kwaliteit
  1. Het kwaliteitsbeleid van de organisatie sluit goed aan op de doelstellingen.
  2. De organisatie neemt de juiste beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid.
  3. Het kwaliteitsbeleid wordt op de juiste manier door de organisatie uitgevoerd.
  4. Het kwaliteitsbeleid is onderdeel van het imago wat de organisatie wil uitdragen.
  5. Het huidige kwaliteitsbeleid is achterhaald en voegt niets toe aan het eindresultaat.

Werkwijze tevredenheidsonderzoek kinderdagopvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzalen.

Bepaal op basis van de vooraf bepaalde doel van het tevredenheidsonderzoek welke vragen opgenomen worden in de vragenlijst.

Benodigde tijd:

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren.

Verwerken van de vragenlijst:

Het verwerken van de ontvangen antwoorden op de vragenlijst kan door medewerkers van de kinderdagopvang, het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal
zelf gedaan worden.

Eén gedachte over “Kinderdagopvang tevredenheidsonderzoek vragenlijst”

 1. Wat een leuk, gestructureerd plan! Kort geleden heb ik een baby gekregen en nu heb ik veel tijd om voor hem goed te zorgen, maar over een paar jaren zal ik over andere zorgopties moeten denken. Als mijn kind naar een kinderopvang gaat, zal ik zo’n onderzoek uitvoeren om te verzekeren dat mijn kind tevreden met een service is. Vooral vind ik een deel met een ervaring van het kind nuttig omdat alles voor hem gedaan zal worden. Hopelijk zal hij zijn toekomstige kinderopvang leuk en interessant vinden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.