Whitepaper MTO – Introductie

Op deze pagina gaan we wat dieper in op de verschillende aspecten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Succesvolle organisaties beschikken over tevreden, gemotiveerde, flexibele, toegewijde en professionele medewerkers, die daadwerkelijk het gevoel hebben dat hun persoonlijke inbreng bijdraagt aan het succes van de organisatie. Het gevolg hiervan is positieve uitstraling die ook zal doorwerken op de externe klanten.

In de ogen van de klant zijn de medewerkers waarmee zij direct contact hebben het gezicht van de organisatie. De uitstraling en het contact met de medewerkers beïnvloed voor een groot deel hun beeld van de organisatie. Wanneer externe klanten tevreden zijn over de dienstverlening van een organisatie zullen zij meer geld besteden. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op de business performance van de organisatie.

Positieve klanten en een goed business performance heeft vervolgens ook weer een positieve invloed op de medewerkerstevredenheid. Medewerkers zijn trots om voor en succesvolle organisatie te werken.

Om dit als organisatie te bereiken is het dus van groot belang om te investeren in tevreden medewerkers.

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Door middel van een medewerkerstevredenhiedsonderzoek kan een organisatie de verwachtingen, wensen en ervaringen van het personeel in kaart brengen met betrekking tot vooraf bepaalde onderwerpen. Voor ieder onderwerp worden vragen gedefinieerd die aansluiten bij de organisatie en het doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Hoe is een medewerkerstevredenheidsonderzoek opgesteld?

Over het algemeen bestaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit een aantal standaard onderwerpen. Voorbeelden van standaard onderwerpen in een medewerkerstevredenheidsonderzoek:

 • Management
 • Organisatie (visie, missie, strategie, goals)
 • Communicatie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Werkomstandigheden
 • Samenwerken en betrokkenheid
 • Kwaliteit
 • Arbeidstevredenheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Faciliteiten
 • Algemeen

Wat is het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is om de beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk. Door middel van een medewerkerstevredeneheidsonderzoek krijgt een organisatie inzicht op:

 • Wat er leeft bij haar medewerkers;
 • Ondersteunen de medewerkers de visie, missie en doelstellingen;
 • Hebben de medewerkers binding met de cultuur van de organisatie.

Wat zijn de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaan uit;

 • Meningen en feiten;
 • Verwachtingen;
 • Beoordelingen.

Voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek voor medewerkers:

 • Communicatiemiddel om hun mening, ervaring en ideeën te delen;
 • Aangeven op welke onderdelen een organisatie kan verbeteren;
 • Aandachtspunten m.b.t. problemen aankaarten bij het management, die anders niet ter sprake komen.

Voordelen voor management van een medewerkerstevredenheidsonderzoek:

De toegevoegde waarde van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan erg interessant zijn voor een organisatie. Het geeft inzicht in onderwerpen of verbeterpunten waar de tevredenheid van de medewerkers naar een hoger niveau gebracht kan worden.

Tevens kan het ook als meetmodel gebruikt worden om te beoordelen of de huidige visie, missie, strategie en gerelateerde doelstellingen een positieve uitwerking hebben op de tevredenheid van de medewerkers.

Het belang van tevreden medewerkers voor een organisatie

Tevreden medewerkers spelen een belangrijke rol bij het succesvol realiseren van de doelstellingen die een organisatie zich stelt. Wanneer medewerkers binnen een organisatie tevreden zijn heeft dit een positieve invloed op:

 • Productiviteit en kwaliteit;
 • Positieve uitstraling naar stakeholders (klanten, partners, leveranciers, etc.);
 • Positieve sfeer en betrokkenheid;
 • Vermindering personeelsverloop en kosten;
 • Klanttevredenheid;
 • Ziekte- en aanwezigheidspercentages.

Belangrijk: De manier waarop de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek behandeld worden is van groot belang voor deze positieve invloed:

 • Maak de onderzoeksresultaten bespreekbaar en zichtbaar voor alle betrokkenen.
 • Zorg ook voor duidelijke communicatie over de acties die eventueel voortvloeien uit de resultaten.

Door regelmatig de medewerkertevredenheid te meten kan het personeelsbeleid tijdig aangepast worden.

Meetmethoden voor medewerkertevredenheid

Er zijn verschillende methoden om de medewerkertevredenheid vast te stellen. De keuze voor een bepaalde manier van onderzoek hangt af van verschillende criteria:

 • Doelstellingen en bereik van het onderzoek;
 • Aard van de probleemstelling: Welke informatie wenst de organisatie te verkrijgen?;
 • Diepgang van het onderzoek;
 • Kenmerken van de populatie;
 • Tijd en middelen beschikbaar.

Meetmethoden voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek:

Enquêtes / vragenlijsten

Dit is een veel gebruikte methode om te meten wat er leeft binnen een bedrijf. Enquêtes zijn het meest geschikt om anoniem gegevens te verwerven.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek via een enquête kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • Face-to-face medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • De vragenlijst wordt afgenomen door een enquêteur die de feedback van de respondent direct registreert.
 • Schriftelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Klassikaal medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Alle medewerkers vullen tegelijkertijd het onderzoek in.
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek thuis.
  • De enquête wordt naar het privéadres van de respondent gestuurd.
 • Inloop medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Er is een onderzoeksruimte ingericht waarin de respondent het onderzoek kan invullen. Deze vorm kan gecombineerd worden met een schriftelijk of online medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Online medewerkertevredenheidonderzoek

Met behulp van een computer wordt het onderzoek digitaal uitgevoerd. Bijvoorbeeld via het intranet van een organisatie.

Interviews

Een persoonlijke manier om een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden is door middel van interviews. In verschillende (al bestaande) contact momenten, zoals het werkoverleg, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek en het exitinterview, kan informatie verzameld worden. Het is echter ook mogelijk om specifieke interviews in te plannen om achter de medewerkertevredenheid te komen.

Analyse van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wanneer alle resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek verzameld zijn is het analyseren van de gegevens volgende stap. Een correcte analyse moet resulteren in de informatie die de organisatie nodig heeft om het juiste vervolg acties te identificeren.

Rapportage van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het schrijven van een duidelijk, eenduidig en leesbaar rapport is geen eenvoudige klus. Er zijn veel verschillende manieren waarop een rapport geschreven kan worden. Probeer in ieder geval rekening te houden met de volgende richtlijnen:

 • Focus op de belangrijkste onderpen en presenteer alleen relevante informatie;
 • Splits de informatie op in specifieke onderdelen indien de doelgroep uit verschillende stakeholders bestaat;
 • Vergeet niet om positieve resultaten ook op te nemen in het rapport.

Terugkoppeling van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Om de resultaten en eventuele verbeteringsvoorstellen succesvol te kunnen implementeren is het creëren van draagvlak een belangrijk aspect:

 • Zorg ervoor dat alle stakeholders betrokken worden bij het bespreken van de resultaten.
 • Belangrijk is dat aanvullende feedback wordt meegenomen bij het verder uitwerken van follow-up acties.
 • Blijf tijdens het uitvoeren van de follow-up acties communiceren met alle betrokkenen.
 • Maak een duidelijk actieplan en maak de acties SMART.

Belangrijke aandachtspunten van een tevredenheidonderzoek

Draagvlak van medewerkers voor het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is van groot belang voor het succes van het onderzoek. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat er daadwerkelijk resultaten voortvloeien uit het onderzoek, zullen zij eerder bereidt zijn om deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan follow-up verbeteringstrajecten.

Om draagvlak te krijgen bij de medewerkers is communicatie de belangrijkste succesfactor.

Communicatie speelt een belangrijke rol in alle fases van het onderzoek: in de voorbereiding van het onderzoek, tijdens het onderzoek, na het afronden van het onderzoek, tijdens de implementatie van verbeteringsinitiatieven.

Zorg altijd voor duidelijke communicatie zodat iedereen die betrokken is bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek precies weet waar hij of zij aan toe is, wat de verwachtingen zijn en eventuele gevolgen.

Zoals al eerder werd vermeld is anonimiteit erg belangrijk tijdens een medewerkeronderzoek. Het is niet alleen belangrijk dat de gegevens anoniem verzameld worden, maar het is ook belangrijk dat deze anonimiteit door de medewerker als zodanig ervaren wordt.

Kritieke performance-indicatoren

Een KPI is een kengetal en bedoeld om een bepaald verschijnsel te karakteriseren. Met kengetallen zijn vooral de factoren die indirect weergeven of de werknemers tevreden zijn goed te meten. Zoals het ziekte- en aanwezigheidspercentages, personeelsverloop, percentage openstaande vacatures en deelname cursussen.

Zorg voor duidelijke KPI’s met betrekking tot bepalen van een succesvolle MOT. Voorbeelden zijn hoge respons, snel resultaat, weinig open vragen, geen suggestieve vragen, duidelijk communicatieplan en vervolgactie(-s).

Samenvatting medewerkerstevredenheidsonderzoek

Door het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek komt een organisatie precies te weten wat er binnen de organisatie speelt. Met de gegevens die dit onderzoek oplevert, kan een organisatie duidelijke en gegronde beslissingen nemen en de organisatie als geheel continue blijven verbeteren.

Hoe maak je een professionele vragenlijst voor een MTO?

Stap 1: Download de volledige vragenlijst met 236 voorbeeldvragen + uitgebreide handleiding.

Om aan de vraag van onze klanten te voldoen bieden wij twee verschillen type downloads:

 • Optie 1: Vragenlijst met 236 voorbeeldvragen + handleiding in PDF-formaat.
 • Optie 2: Vragenlijst met 236 voorbeeldvragen + handleiding in zowel Microsoft Word-formaat en PDF-formaat.

Stap 2: Selecteer de gewenste vragen.

Op basis van de geformuleerde onderzoeksdoelstelling kies je welke thema’s en vragen relevant zijn voor jullie onderzoek.

Stap 3: Uitvoeren van het MTO met behulp van een online enquêtes-tool.

Maak gebruik van een online enquête-tool voor het daadwerkelijk uitvoeren, monitoren en evalueren van het volledige medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Tip: Probeer te voorkomen dat je aan de slag gaat met ingewikkelde Excel-bestanden voor het monitoren en evalueren van je onderzoeksresultaten. Maak gebruik van de mogelijkheden die de online tools te bieden hebben. 

Selecteer hier je download voorkeur en ga direct aan de slag met het opzetten van je onderzoek.

 

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW