Eenvoudig en efficient een tevredenheidsonderzoek uitvoeren in eigen beheer.

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het opzetten van een tevredenheidsonderzoek.

Met behulp van onze uitgebreide handleiding (stappenplan) en 80 uitgewerkte voorbeeldvragen is het uitvoeren van een professioneel en effectief tevredenheidsonderzoek voor iedereen mogelijk.

Voorbeeldvragen

De 80 voorbeeldvragen zijn verdeeld over de meest relevante thema’s die gebruikt worden in dit type tevredenheidsonderzoek.

Selecteer je download-keuze:

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Na het afronden van de bestelling zijn de vragen direct beschikbaar als download voor verder gebruik.

Doelgroep van het onderzoek

De voorbeeldvragen zijn speciaal gericht op het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, begeleiders, leerlingen of studenten van:

 • Basisscholen;
 • Middelbare scholen (voortgezet onderwijs).

 

Overzicht thema’s

 • Beleid
 • School
 • Kennismaking
 • Communicatie
 • Regels en afspraken
 • Oudercommissie
 • Ouderavonden
 • Medewerkers
 • Accomodatie en faciliteiten
 • Openingstijden en bereikbaarheid
 • Pedagogisch klimaat
 • Materiaal
 • Ervaring van uw kind(-eren)
 • De groep
 • Activiteiten
 • Kwaliteit

Overzicht van de 16 thema’s en aantal voorbeeldvragen per thema:

Vragen m.b.t. beleid
1 De school heeft een duidelijke visie en missie.
2
3
4 Het beleid ten opzichte van de medewerkers is goed.
5 Ik ben tevreden met de cultuur van de school.
6

Vragen mb.t. school
7 Ik ben tevreden over de ondersteuning van de medewerkers.
8 De medewerkers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school.
9
10
11
12
13

 

Vragen m.b.t. kennismaking
14 De informatie die ik voor inschrijving ontving, was duidelijk.
15
16

 

Vragen m.b.t communicatie
17
18 Ik ben tevreden over de manier waarop het school omgaat met klachten van ouders.
19

 

Vragen m.b.t. regels en afspraken
20 De afspraken tussen mij en de medewerkers worden goed nageleefd.
21 Ik ken de regels voor de kinderen die in de groep worden gehanteerd.
22 Ik ben tevreden over deze regels.

 

Vragen m.b.t. oudercommissie
23 Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de oudercommissie.
24 Ik weet met welke vragen en opmerkingen ik bij de oudercommissie terecht kan.

Vragen m.b.t ouderavonden
25 Ik vind twee ouderavonden per jaar voldoende.
26 De onderwerpen op de ouderavonden zijn goed gekozen.

 

Vragen m.b.t. medewerkers
27 Ik ben tevreden over het contact met de medewerkers tijdens het brengen van mijn kind of kinderen.
28 Ik ben tevreden over het contact met de medewerkers tijdens het halen van mijn kind of kinderen.
29 Ik ben tevreden over het geen er op de dag registratie vermeld wordt.
30 Ik word altijd correct te woord gestaan door de medewerkers.
31 Het contact met de medewerkers verloopt open en eerlijk.

Vragen m.b.t. accommodatie en faciliteiten
32 De school beschikt over de juiste faciliteiten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
33 De ruimtes maken een verzorgde en hygiënische indruk.
34 Ik vind de ruimtes gezellig ingericht.
35 De ruimtes zijn functioneel ingericht.
36 Het gebouw is comfortabel (verwarming, ventilatie, licht).
37 Ik ben tevreden over de buitenspeelruimtes.
38 Ik vind het gebouw veilig.

 

Vragen m.b.t. openingstijden en bereikbaarheid
39 Ik ben tevreden over de huidige openingstijden.
40 De accommodatie is goed bereikbaar met de auto en/of fiets.

 

Vragen m.b.t. pedagogisch klimaat
41 Ik weet welke opvattingen medewerkers hebben over het opvoeden van kinderen.
42 De wijze waarop mijn kind wordt opgevangen sluit aan bij mijn eigen manier van opvoeden.
43 Er worden duidelijke regels gesteld aan het gedrag van de kinderen tijdens de school.
44 Ik heb de indruk dat er voldoende tijd en individuele aandacht aan mijn kind besteed wordt.

Vragen m.b.t. materiaal
45 Ik vind dat er voldoende speel / les materiaal aanwezig is dat past bij de leeftijd van mijn kind.
46 Ik vind dat het materiaal voldoende uitdaging biedt.

 

Vragen m.b.t. ervaring van uw kind(-eren)
47 Gaat uw kind graag naar de school toe?
48 Voelt uw kind zich prettig op de school?
49 Voelt uw kind zich prettig bij de medewerkers van zijn/haar groep?
50 Voelt uw kind zich prettig bij de andere kinderen in de groep?
51 Wat kan de school doen om het voor uw kind aangenamer te maken?

Vragen m.b.t. de groep
52 Ik ben voldoende op de hoogte van het gedrag van mijn kind tijdens zijn of haar aanwezigheid op school.
53 Er zijn altijd voldoende vaste gezichten ( dezelfde medewerkers) aanwezig voor mijn kind.
54 Ik heb een duidelijk beeld van de dagelijkse bezigheden van mijn kind.
55 Er is voldoende leiding per groep aanwezig.
56 Ik weet wat mijn kind dagelijks te eten krijgt.
57 De medewerkers kunnen omgaan met kritiek.
58 Mijn kind voelt zich thuis in de groep.
59 Ik, als ouder voel mij thuis op de groep.
60 Ik word altijd op de hoogte gesteld van bijzondere gebeurtenissen.

Vragen m.b.t. activiteiten
61 Ik word geïnformeerd over de activiteiten die met de kinderen worden ondernomen.
62 Ik vind dat er voldoende activiteiten worden ondernomen

 

Vragen m.b.t. kwaliteit
63 Het kwaliteitsbeleid van de school sluit goed aan op de doelstellingen.
64 De school neemt de juiste beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid.
65 Het kwaliteitsbeleid wordt op de juiste manier door de school uitgevoerd.
66 Het kwaliteitsbeleid is onderdeel van het imago wat de school wil uitdragen.
67 Het huidige kwaliteitsbeleid is achterhaald en voegt niets toe aan het eindresultaat.

 

Voorbeelden van open vragen:

Management

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het management?
 2. Wat spreekt jou het minste aan in het management?
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .

School (visie, missie, strategie, goals)

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de visie van de school?
 2. Wat spreekt jou het meeste aan in de missie van de school?
 3. .
 4. .
 5. .

Communicatie

 1. Is er informatie die jij op een andere manier zou willen ontvangen?

Kwaliteit

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het kwaliteitsbeleid?
 2. Wat spreekt jou het minste aan in het kwaliteitsbeleid?
 3. .
 4. .

Download premium versie van de handleiding inclusief voorbeeldvragenlijst met 80 voorbeeldvragen.

Bestel de premium versie van de handleiding inclusief de 160 voorbeeldvragen als word-file en pdf-file.

Inhoud premium downloads

 • Premium versie handleiding stappenplan. (PDF-versie).
 • Premium versie vragenlijst met 80 uitgewerkte voorbeeldvragen. (Word-versie & PDF-versie).

80 voorbeeldvragen verdeeld over verschillende thema's direct te gebruiken voor zowel kwantitatieve onderzoeken (cijfermatige inzichten) als kwalitatieve onderzoeken (achtergrond informatie).

From €0,00
Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

Na het afronden van de bestelling zijn de vragen direct beschikbaar als download voor verder gebruik.