Tevredenheidsonderzoeken

Ontdek de kracht van feedback!

De meest succesvolle organisaties weten precies wat de behoeften, wensen, eisen en verwachtingen zijn van hun stakeholders en weten hierdoor hun producten, dienstverlening of organisatie maximaal te optimaliseren.

Het geheim van succesvolle organisaties!

Het resultaat is tevreden klanten, gemotiveerde, flexibele en betrokken medewerkers, leveranciers en uitstekende relaties met belangenorganisaties, media, overheid en overige belanghebbenden.

Het geheim van deze succesvolle organisaties is dat zij optimaal gebruik maken van de kracht van het uitvoeren van een goed opgezet en uitgevoerd tevredenheidsonderzoek op zorgvuldig geïdentificeerde onderwerpen.

Het doel van een goed uitgevoerd tevredenheidsonderzoek is om:

 • Inzichtelijk te maken waar een vooraf gedefinieerde doelgroep tevreden of juist ontevreden zijn ten aanzien van:
  • Producten;
  • Dienstverlening;
  • Medewerkers;
  • Interne organisatie zelf.
 • Identificeren en implementeren van verbeteringstrajecten n.a.v. de resultaten en conclusies van het onderzoek met als doel de organisatie en haar producten en/of dienstverlening maximaal te verbeteren.

Om het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken voor iedere organisatie toegankelijk te maken hebben wij deze handleiding geschreven waarmee het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor iedereen mogelijk wordt.

Met behulp van een duidelijk stappenplan doorlopen wij alle belangrijke stappen in het hele proces van het opstarten een tevredenheidsonderzoek tot het succesvol implementeren en monitoren van verbeteringstrajecten.

Voordelen van het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in eigen beheer zijn:

 • Volledige controle over de planning en uitvoering van het onderzoek;
 • Met beperkte financiële middelen kan een volledig onderzoek worden uitgevoerd;
 • Opbouwen van kennis en ervaring m.b.t uitvoeren van onderzoeken.

Tevredenheidsonderzoek in eigen beheer uitvoeren.

Wanneer u overweegt om zelf een tevredenheidsonderzoek in eigen beheer uit te voeren zijn onze voorbeeld vragenlijsten een handig en effectief uitgangspunt. Naast het samenstellen van de juiste vragenlijst zijn er ook nog een aantal andere onderwerpen die goed georganiseerd dienen te worden. Kijk voor inspiratie naar het onderstaande stappenplan.

Stappenplan uitvoeren tevredenheidsonderzoek

Om een succesvol tevredenheidsonderzoek uit te voeren zijn er veel verschillende aspecten en onderwerpen waar je rekening mee moet houden.

Om je goed op weg te helpen hebben wij een uitgebreid stappenplan ontwikkeld. De intentie van dit stappenplan is om op basis van een gestructureerde aanpak ieder tevredenheidsonderzoek succesvol te maken.

Het stappenplan is zo opgezet dat het te gebruiken is op de meest voorkomende type tevredenheidsonderzoeken. Of het nu gaat over medewerkers-, product-, dienst-, patiënt-, arbeids-, of klanttevredenheid gaat, met dit stappenplan heb je in ieder geval een fantastisch uitgangspunt.

Het stappenplan is opgedeeld in 5 fases met in totaal 17 specifieke stappen.

 1. Opstarten tevredenheidsonderzoek
 2. Voorbereiding onderzoek
 3. Uitvoeren onderzoek
 4. Analyseren & verwerken resultaten
 5. Implementeren verbetertrajecten

1. Opstarten tevredenheidsonderzoek

Stap 1: Onderzoeksdoelstellingen & aandachtsgebieden formuleren

Stap 2: Selecteren resources

Stap 3: Waarborgen anonimiteit & privacy

2. Voorbereiding

Stap 4: Bepalen methode van onderzoek

Stap 5: Beschrijven van doelgroep

Stap 6: Bepalen van de inhoud en thema’s van een effectieve vragenlijst

Stap 7: Betrouwbaarheid en validiteit beschrijven van het onderzoek

Stap 8: Bepalen acceptatie criteria

Stap 9: Bepalen methode voor uitvoering van onderzoek

Stap 10: Opstellen planning

Stap 11: Communicatieplan

3. Uitvoeren onderzoek

Stap 12: Uitrollen van het tevredenheidsonderzoek

4. Analyseren en Verwerken resultaten

Stap 13: Verwerken responses en maken rapportage

Stap 14: Analyse van de resultaten

Stap 15: Identificeren van verbetertrajecten

Stap 16: Presenteren resultaten en conclusies

5. Implementeren verbetertrajecten

Stap 17: Maken plan van aanpak voor verbetertrajecten

Download gratis handleiding voor het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek

Download via onderstaande link de volledige handleiding als gratis download als startpunt voor het opzetten en uitvoeren van je eigen onderzoek. De handleiding is ook online beschikbaar via deze link.

Plaats in winkelwagen