Vragenlijst tevredenheidsonderzoeken | KMO-bedrijven België | 160 voorbeeldvragen

Professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren in eigen beheer voor KMO-bedrijven

Met behulp van onze vragenlijst is het opzetten en uitvoeren van een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek voor iedere organisatie een stuk eenvoudiger geworden. Deze vragenlijst is samengesteld voor het uitvoeren van medewerkerstervredenheidsonderzoeken binnen het klein- en midden bedrijf in België.

Wij hebben een vragenlijst met daarin 160 voorbeeldvragen, verdeeld over de 13 meest gebruikte thema’s voor het meten de medewerkerstevredenheid in organisaties of bedrijven.

Hoe maak ik optimaal gebruik van de vragenlijst?

De voorbeeldvragen uit onze vragenlijst kunnen gebruikt worden voor:

 • Opzetten van een volledig nieuw MTO.
 • Inspiratie om bestaande tevredenheidsonderzoeken aan te passen of verfijnen.

De meest ideale combinatie is om de voorbeeldvragen te kopiëren naar een online enquête tool waarmee je het daadwerkelijke onderzoek eenvoudig kunt uitvoeren, tracken en analyseren. Op deze manier kan iedere organisatie voor een relatief kleine investering een professioneel tevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Inhoud van de downloads:

Wanneer je een bestelling plaatst zullen na betaling de volgende bestanden direct klaar staan voor gebruik:

  Vragenlijst | 160 voorbeeldvragen | Microsoft Word-bestand | Bekijk inkijk exemplaar

  Vragenlijst | 160 voorbeeldvragen | Microsoft Excel-bestand

  Vragenlijst | 160 voorbeeldvragen | Pdf-bestand

  Voorbeeld kant-en-klaar medewerkerstevredenheidsonderzoek |  Pdf-bestand. | Bekijk inkijk exemplaar

  Handleiding (stappenplan & checklist) voor het opzetten en uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek | Pdf-bestand. | Bekijk inkijk exemplaar

Bepaal zelf de prijs voor onze dienstverlening

Omdat wij niet kunnen beoordelen wat de toegevoegde waarde is van onze dienstverlening hanteren wij een flexibel prijsbeleid. Wij laten onze klanten zelf bepalen wat zij willen betalen voor onze producten en hopen hiermee een WIN-WIN situatie te creëren voor beide partijen. Wij vertrouwen erop dat onze klanten een juiste afweging maken bij het plaatsen van de bestelling.

Kies hier je download-voorkeur:

Na het afronden van de bestelling zijn de downloads direct beschikbaar voor gebruik. De factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW

160 vragen verdeeld over 13 thema’s

De uitgebreide vragenlijst met 160 voorbeeldvragen is verdeeld over de 13 meest gebruikte thema’s in een MTO. Afhankelijk van de scope van het onderzoek selecteer je per thema de relevante vragen.

Deze vragenlijst is eenvoudig te gebruiken in combinatie met een online enquete tool. Op deze manier kan iedere organisatie voor een relatief kleine investering een professioneel tevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Keuze van antwoordschaal

De voorbeeldvragen zijn eenvoudig te gebruiken in combinatie met de meest gangbare beoordelingsschalen. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kun je zelf bepalen welke type antwoordschaal je gaat toepassen op de vragen.

Inhoud van de vragenlijst

Om je een idee te geven hoe de vragenlijst is opgebouwd hebben we de thema’s met een aantal voorbeeldvragen voor je op deze pagina weergegeven. De volledige vragenlijst is uiteraard beschikbaar in het te downloaden bestand

Thema’s

 1. Management
 2. Organisatie
 3. Communicatie
 4. Continu verbeteren en vernieuwen
 5. Arbeidsvoorwaarden
 6. Werkomstandigheden
 7. Samenwerken en betrokkenheid
 8. Kwaliteit
 9. Werktevredenheid m.b.t. de functie
 10. Persoonlijke ontwikkeling
 11. Middelen en Faciliteiten
 12. Klanten en partners
 13. Maatschappij
 14. Algemene vragen

1: Management

Thema: Management
Aandachtsgebied: Vragen zijn gericht op gedrag en functioneren van alle mensen binnen de organisatie die een richtinggevende verantwoordelijkheid hebben, dus directie, managers, teamleiders, afdelingshoofden, etc.

Belangrijke aandachtspunten zijn: Missie, visie en de definitie van de kracht en bestaansreden van de organisatie.

 

Gewenst inzicht: –       Functioneren van leiding in de organisatie;

–       Past huidige leiderschap bij visie, missie en kernwaarden;

Voorbeeldvragen management

Management 
1.1 Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.
1.2 Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.
1.3 Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

 

2: Organisatie

Thema: Organisatie (missie, visie, strategie)
Aandachtsgebied: Op welke manier vertaalt de organisatie haar missie en visie naar doelstellingen voor alle stakeholders binnen de organisatie. Onderwerpen in dit thema zijn gericht op de visie, missie, strategie, beleid, doelstellingen en cultuur.
Gewenst inzicht: –       Draagvlak binnen de organisatie;

–       Betrokkenheid bij organisatie;

–       Bekendheid van visie en missie binnen de organisatie;

–       Beleving van missie, visie en strategie door medewerkers.

Voorbeeldvragen organisatie

Organisatie

(Visie, missie, strategie, doelstellingen, cultuur)

2.1 De organisatie heeft een duidelijke visie en missie
2.2 Ik sta achter de doelstellingen van de organisatie?
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3: Communicatie

Thema: Communicatie
Aandachtsgebied: In hoeverre zijn stakeholders tevreden over de manier van de interne en externe communicatie binnen de organisatie. Zijn er richtlijnen en worden die nageleefd? Is er een communicatieplan beschikbaar?
Gewenst inzicht: –       Effectiviteit van interne en externe communicatie;

–       Juiste manier van communiceren;

–       Informatiebehoefte;

Voorbeeldvragen communicatie

Interne communicatie

 

3.1 Ik ben tevreden over de interne informatiestromen.
3.2 Ik ben tevreden over het nakomen van afspraken en besluiten.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Externe communicatie
3.10 Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van klanten.
3.11
3.12
3.13

4: Continue verbeteren en vernieuwen

Thema: Continue verbeteren en vernieuwen
Aandachtsgebied: Op welke manier is de organisatie bezig om zichzelf continue te blijven verbeteren en vernieuwen. Aandachtspunten hierin zijn: kennis (informatie), techniek (e.g. ICT), en nieuwe ontwikkelingen.
Gewenst inzicht: –       Succes van implementaties;

–       Focus op juiste aandachtsgebieden;

–       Betrokkenheid en beleving van medewerkers.

Voorbeeldvragen continu verbeteren en vernieuwen

Continu verbeteren en vernieuwen
4.1 De organisatie is succesvol in het implementeren van verbetertrajecten.
4.2
4.3
4.4
4.5

5: Arbeidsvoorwaarden

Thema: Arbeidsvoorwaarden
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Beloning t.o.v. inhoud werk;

–       Beleving primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voorbeeldvragen arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
5.1 De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming.
5.2 In ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6: Werkomstandigheden

Thema: Werkomstandigheden
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Werkdruk en juiste verantwoordelijkheden;

–       Autonomie in werk;

–       Vitaliteit;

–       Beleving zinvolheid van werk;

–       Rolonduidelijkheid

Voorbeeldvragen werkomstandigheden

Werkomstandigheden
6.1 Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.
6.2 Ik beschik voer voldoende middelen (apparatuur, materiaal, resources) om mijn werk goed te kunnen doen.
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

7: Samenwerken en betrokkenheid

Thema: Samenwerken en betrokkenheid
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Toewijding;

–       Samenwerking tussen afdelingen;

–       Bijdrage aan het geheel;

–       Ondersteuning van collega’s;

Voorbeeldvragen samenwerken en betrokkenheid

Samenwerken en betrokkenheid
7.1 Binnen mijn afdeling wordt op een prettige manier samengewerkt.
7.2 Mijn collega’s en ik werken goed samen als een team.
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

8: Kwaliteit

Thema: Kwaliteit
Aandachtsgebied: Dit aandachtsgebied is specifiek gericht manier waarop kwaliteitsmanagement wordt toegepast binnen de organisatie.
Gewenst inzicht: –       Beleving van kwaliteitsbeleid door medewerkers;

–       Kwaliteitsniveau;

Voorbeeldvragen kwaliteit

Kwaliteit
8.1 Het kwaliteitsbeleid van de organisatie sluit goed aan op de doelstellingen.
8.2 De organisatie neemt de juiste beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid.
8.3 Het kwaliteitsniveau van de organisatie is hoog.
8.4
8.5
8.6
8.7

9: Werktevredenheid m.b.t. functie

Thema: Werktevredenheid m.b.t. functie
Aandachtsgebied: Wat is mening en beleving vanuit de medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie? Dit is een belangrijk aspect want ontevreden medewerkers maken ontevreden stakeholders (e.g. klanten, patiënten, overige stakeholders).
Gewenst inzicht: –       Toewijding;

–       Bevlogenheid;

–       Vitaliteit;

Voorbeeldvragen werktevredenheid m.b.t. functie

Werktevredenheid m.b.t. functie
9.1 Ik ga met plezier naar mijn werk.
9.2 Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
9.3 Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

10: Persoonlijke ontwikkeling

Thema: Persoonlijke ontwikkeling
Aandachtsgebied: Wordt het aanwezige potentieel aan kennis, kunde en ervaring binnen de organisatie maximaal benut zodat op optimale wijze kan worden gewerkt aan continu verbetering?

 

Gewenst inzicht: –       Erkenning en waardering van medewerkers;

–       Waardering van medewerkers;

–       Voldoende steun aan medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling;

–       Benutten van juiste vaardigheden van de medewerkers.

Voorbeeldvragen persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling
10.1 De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen.
10.2 Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen deze organisatie.
10.3 Ik heb voldoende bijscholing- en ontwikkelingsmogelijkheden in mijn werk.
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

11: Middelen en faciliteiten

Thema: Middelen en faciliteiten
Aandachtsgebied: Op welke manier wordt er omgegaan met de middelen van de organisatie? Met middelen wordt hier bedoeld: financiën, materialen, informatie, gebouwen, medewerkers, leveranciers).
Gewenst inzicht: –       Status van middelen en faciliteiten;

–       Effectiviteit van middelen en faciliteiten;

–       Efficiënt gebruik van middelen en faciliteiten.

Voorbeeldvragen middelen en faciliteiten

Middelen & faciliteiten
11.1 De organisatie beschikt over de juiste faciliteiten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
11.2
11.3

12: Klanten en partners

Thema: Klanten en partners
Aandachtsgebied: Waardering door klanten, patiënten, partners en leveranciers is een belangrijk aandachtsgebied omdat dit iets zegt over het succes van de dienstverlening vanuit de organisatie.
Gewenst inzicht: –       Klantgericht werken;

–       Relatie tussen medewerkers en klanten;

Voorbeeldvragen klanten en partners

Klanten en partners
12.1 Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van klanten.
12.2 Ik ben tevreden over hoe de organisatie haar eigen identiteit en cultuur uitdraagt.
12.3 Ik ben tevreden over het contact dat ik heb met externe stakeholders van de organisatie (klanten, leveranciers, overheid, instanties etc.).
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12

13: Maatschappij

Thema: Maatschappij
Aandachtsgebied: Dit aandachtsgebied zegt iets over hoe de organisatie in de maatschappij staat. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zegt iets over zaken zoals milieu, maatschappij en de ontwikkelingen daarbinnen.
Gewenst inzicht: –       Beleving van maatschappelijk verantwoord ondernemen door medewerkers;

–       Betrokkenheid bij MVO.

Voorbeeldvragen maatschappij

Maatschappij
13.1 De organisatie heeft een goede reputatie naar de buitenwereld.
13.2 De organisatie is actief bezig met het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
13.3
13.4
13.5
13.6

Open vragen

Indien U ook open vragen wilt gebruiken in uw medewerkerstevredenheidsonderzoek staan hier nog wat voorbeelden.

Management

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het management?
 2. Wat spreekt jou het minste aan in het management?
 3. Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .

Organisatie (visie, missie, strategie, goals)

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de visie van de organisatie?
 2. Wat spreekt jou het meeste aan in de missie van de organisatie?
 3. .
 4. .
 5. .

Communicatie

 1. .
 2. .

Arbeidsvoorwaarden

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in de arbeidsvoorwaarden?
 2. .
 3. .
 4. .

Werkomstandigheden

 1. Welke verbeterpunten kan de organisatie doorvoeren om de werkdruk te verbeteren?
 2. .

Samenwerken en betrokkenheid

 1. Wat spreekt jou het minste aan in de huidige samenwerking en betrokkenheid?
 2. .
 3. .

Kwaliteit

 1. Wat spreekt jou het meeste aan in het kwaliteitsbeleid?
 2. .
 3. .
 4. .

Werktevredenheid

 1. Wat maakt het werken bij deze organisatie leuk?
 2. Wat kan de organisatie doen zodat ze een betere organisatie worden om voor te werken?
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .

Persoonlijke ontwikkeling

 1. Wat zijn de sterke punten van de organisatie met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling?
 2. Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Indien ja, hoe?
 3. .
 4. .

Continue verbeteren & vernieuwen

 1. Als organisatie willen wij graag continue verbeteren. Welke drie onderwerpen zouden wij voor jou persoonlijk moeten verbeteren, zodat jij bij een volgend onderzoek meer tevreden bent over je functioneren?
 2. Welke drie onderwerpen denk jij, zouden wij als organisatie moeten aanpakken, zodat onze klanten / leveranciers / cliënten meer tevreden zijn over onze producten en/of dienstverlening?
 3. .

Hoe werkt de bestelprocedure?

De vragenlijsten bestel je in drie simpele stappen:

 1. Selecteer de gewenste download(-s).
 2. Volg de instructies voor het afronden van het bestelproces.
 3. Na ontvangst van de betaling zijn de bestanden direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

 

Inhoud van de download opties:

Om aan de vraag van onze klanten te voldoen bieden wij de volgende opties:

 • Standaard download:  [ PDF-versie]

✔  Vragenlijst met 160 uitgewerkte voorbeeldvragen.

✔  Handleiding (stappenplan & checklist).

 • Premium download: [Microsoft Word-versie & Excel- versie]

✔  Vragenlijst met 160 uitgewerkte voorbeeldvragen.

✔  Microsoft Excel-bestand met voorbeeldvragen.

✔  Handleiding (stappenplan & checklist).

Deze vragenlijst is te gebruiken voor het uitvoeren van:

 • Kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken (cijfermatige inzichten)
  • Online onderzoek
  • Telefonisch onderzoek
  • Schriftelijk
 • Kwalitatieve tevredenheidsonderzoeken (achtergrond informatie)
  • Focusgroepen / groepsdiscussies
  • Diepte-interviews
  • Klantensafari

Hoe werkt de bestelprocedure?

De vragenlijsten bestel je in drie simpele stappen:

 1. Selecteer de gewenste download(-s).
 2. Volg de instructies voor het afronden van het bestelproces.
 3. Na ontvangst van de betaling zijn de bestanden direct beschikbaar voor gebruik. Een factuur wordt automatisch verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Selecteer hier je download-voorkeur:

Plaats in winkelwagen. Inclusief 21% BTW