Ontdek de kracht van feedback!

De meest succesvolle organisaties weten precies wat de behoeften, wensen, eisen en verwachtingen zijn van hun stakeholders en weten hierdoor hun producten, dienstverlening of organisatie maximaal te optimaliseren.

Het resultaat is tevreden klanten, gemotiveerde, flexibele en betrokken medewerkers, leveranciers en uitstekende relaties met belangenorganisaties, media, overheid en overige belanghebbenden.

Het geheim van deze succesvolle organisaties is dat zij optimaal gebruik maken van de kracht van het uitvoeren van een goed opgezet en uitgevoerd tevredenheidsonderzoek op zorgvuldig geïdentificeerde onderwerpen.

Het doel van een goed uitgevoerd tevredenheidsonderzoek is om:

 • Inzichtelijk te maken waar een vooraf gedefinieerde doelgroep tevreden of juist ontevreden zijn ten aanzien van:
  • Producten;
  • Dienstverlening;
  • Medewerkers;
  • Interne organisatie zelf.
 • Identificeren en implementeren van verbeteringstrajecten n.a.v. de resultaten en conclusies van het onderzoek met als doel de organisatie en haar producten en/of dienstverlening maximaal te verbeteren.

Om het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken voor iedere organisatie toegankelijk te maken hebben wij deze handleiding geschreven waarmee het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor iedereen mogelijk wordt.

Met behulp van een duidelijk stappenplan doorlopen wij alle belangrijke stappen in het hele proces van het opstarten een tevredenheidsonderzoek tot het succesvol implementeren en monitoren van verbeteringstrajecten.

Voordelen van het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in eigen beheer zijn:

 • Volledige controle over de planning en uitvoering van het onderzoek;
 • Met beperkte financiële middelen kan een volledig onderzoek worden uitgevoerd;
 • Opbouwen van kennis en ervaring m.b.t uitvoeren van onderzoeken.

Tevredenheidsonderzoek in eigen beheer uitvoeren.

Wanneer u overweegt om zelf een tevredenheidsonderzoek in eigen beheer uit te voeren zijn onze voorbeeld vragenlijsten een handig en effectief uitgangspunt. Naast het samenstellen van de juiste vragenlijst zijn er ook nog een aantal andere onderwerpen die goed georganiseerd dienen te worden. Kijk voor inspiratie naar het onderstaande stappenplan.

Stappenplan uitvoeren tevredenheidsonderzoek

Voorbereiding

 • Formuleren onderzoeksdoelstelling
 • Bepalen resources en verantwoordelijke
 • Omgaan met anonimiteit en privacy
 • Bepalen methode van onderzoek (kwantitatief of kwalitatief)
 • Valideren van het onderzoek
 • Opzetten communicatieplan

Uitvoering

 • Vragenlijst verspreiden
 • Monitoren respons
 • Stimuleren respons

Verwerken & analyseren resultaten

 • Verwerken en analyseren
 • Presenteren resultaten en conclusies
 • Identificeren verbetertrajecten

Implementeren verbetertrajecten

 • Opstellen plan van aanpak voor verbetertrajecten
 • Monitoren voortgang verbetertrajecten

Uitbesteden van tevredenheidsonderzoek:

Wanneer U een tevredenheidsonderzoek wilt uitvoeren is het van belang dat dit op de juiste manier gebeurd. Het inhuren van een professioneel bureau is dan ook zeker een overweging waard als u zelf niet over de juiste kennis ervaring of tools beschikt.

Er zijn genoeg gespecialiseerde organisaties die U graag van dienst zijn. Wij zelf zijn op dit vlak nog niet actief.

Lees onze algemene voorwaarden voor aanvullende informatie met betrekking tot het gebruik van informatie op deze website.